Neuvontapuhelin Ikäneuvo

Neuvontaa ikäihmisten asioissa puhelimitse

Puhelinneuvonta tarjoaa ikäihmisten kotona asumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta sekä elämäntilanteen ja palvelutarpeen arviointia.

Puhelinneuvonta selkiyttää ikäihmisten neuvontaa "yhden luukun" periaatteella.

Ikäihmisten ensisijainen neuvontanumero

IKÄNEUVO
040 733 3949

Puhelimeen vastataan arkisin
klo 8.30 - 16.

Neuvontapuhelimesta kuntalainen

 • saa tietoa julkisista ja yksityisistä palveluista
  5x5.gif : 0 kB
 • saa tietoa sosiaali-, terveys ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kulttuuri ja vapaa-ajan tarjonnasta sekä vapaaehtoistoiminnasta omassa kunnassa
  5x5.gif : 0 kB
 • saa tietoa taloudellisista tukimuodoista (esim. eläkkeen saajan hoitotuki ja kotitalousvähennys)
  5x5.gif : 0 kB
 • tarvittaessa ikäihmisen asia ohjautuu oman kunnan asiakasohjaukseen, jossa selvitetään kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä tarvittavat yhteistyötahot yhdessä asiakkaan kanssa
  5x5.gif : 0 kB