Avustaminen peseytymisessä

Palvelun tarkoitus

Kotihoidon tukipalveluilla tuetaan eri-ikäisten asiakkaiden, pääsääntöisesti ikääntyneiden, kotona asumista ja ehkäistään toimintakyvyn heikentymistä. Kotihoidon tukipalvelut voivat riittää mahdollistamaan itsenäisen asumisen myös ilman säännöllisen kotihoidon palveluita. Palvelu voi olla myös määräaikaista.

Saunominen päiväkeskus Aurinkorinteellä 7,50€/kerta
Saunominen Aurinkorinteellä + kuljetus 15,00€/kerta

Kylvetyspalvelun kriteerit

Kylvetyspalvelun myöntämisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kylvetyspalvelu voidaan myöntää, mikäli

  • kodin pesu- / saunatilat ovat puutteelliset tai vaaralliset
  • kotona peseytyminen ei onnistu avustajankaan turvin
  • lähitorilla/palvelukeskuksessa peseytyminen ei onnistu yhden avustajan turvin
  • palvelua tarvitaan omaisen jaksamisen tukemiseksi (esimerkiksi omaishoitaja)