Ikäihmisten perhehoito

Perhehoito on henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai perhehoidettavan kotona. Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. Perhehoito mahdollistaa pysyvät ihmissuhteet, yhteisen arjen perhekodissa sekä yksilöllisen hoivan ja huolenpidon. Perhehoito sopii kaikenikäisille. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista.

Ikäihmisten perhehoito:

  • Lyhytaikainen perhehoito on hyvä vaihtoehto omaishoitajan vapaiden pitämiseen.
  • Perhehoito sopii erityisesti ikäihmiselle, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, turvattomuuden tunne tai iän tuoma hauraus.
  • Perhehoidossa arkeen osallistuminen lisää elämänlaatua ja tukee toimintakykyä.

Hämeenkyrön kunta on mukana Pirkanmaan perhehoidon yksikössä. Yksikkö toimii sen toiminnassa mukava olevien kuntien kumppanina perhehoidon prosessissa sekä tukee perhehoitajia.

Lisätietoja perhehoidosta ja Pirkanmaan perhehoidon yksiköstä löytyy alla olevasta linkistä:
Pirkanmaan perhehoidonyksikko

Lisätietoja antaa lisäksi: Kotihoidonpäällikkö p. 050 681 97