Kauppapalvelu

Palvelun tarkoitus

Kotihoidon tukipalveluilla tuetaan eri-ikäisten asiakkaiden, pääsääntöisesti ikääntyneiden, kotona asumista ja ehkäistään toimintakyvyn heikentymistä. Kotihoidon tukipalvelut voivat riittää mahdollistamaan itsenäisen asumisen myös ilman säännöllisen kotihoidon palveluita. Palvelu voi olla myös määräaikaista.

Asiointipalvelumaksu 7,00€/kerta

Kauppapalvelun kriteerit

Kauppapalvelu voidaan myöntää henkilöille, joilla kaikki alla olevista kriteereistä täyttyvät:

  • sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan kanssa
  • asiakas ei pysty itse tai läheisten avustamana asioimaan kaupassa
  • asiakkaan läheiset eivät voi hoitaa asiakkaan kauppa-asioita hänen puolestaan