Kuljetuspalvelut (sosiaalihuoltolain mukainen)

Palvelun tarkoitus

Kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen kotihoidon tukipalvelu.

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu tukemaan asiakkaan omatoimista asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä, mutta jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaisen vammaisten kuljetuspalveluun.

Kuljetuspalvelun kriteerit

Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen yksilölliseen arviointiin.

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne ml. kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Jos asiakkaan palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan palveluliikenteellä, ei perustetta kuljetuspalveluun synny.

Palvelun myöntämisen edellytyksenä on että asiakkaan toimintakyky on alentunut sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi siinä määrin, ettei hänellä ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä tai palveluliikennettä.

Harkinnan tukena huomioidaan palvelussa seuraavat tulorajat: 1280 € brutto/kk/1 hlön talous ja 2100 € brutto/kk/2 hlön talous

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

Kuljetuspalvelujen toimintaohjeet