Lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito

Palvelun tarkoitus

Lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla tuetaan omaishoitoa ja itsenäistä kotona asumista, sekä asiakkaan kuntoutumista ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Lyhytaikaishoidossa tehdään tarvittaessa toimintakyvyn arviointia.

Hämeenkyrössä lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito järjestetään kunnan hoivayksiköissä sekä ostopalveluina.

Tilapäishoidon maksu v. 2019 on 33,00 €/päivä.

Omaishoitajan vapaapäivien ajaksi (3vrk/kk) annetusta palveluasumisesta peritään 11,40 €/vrk. Palvelumaksu laskutetaan jälkikäteen.

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon kriteerit

Lyhytaikaisen hoidon tarpeen arvioinnin tekee aina sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen yhteistyössä asiakkaan ja läheisen kanssa. Palvelun myöntäminen edellyttää, että asiakas tarvitsee säännöllisesti / jatkuvaluontoisesti apua päivittäisissä toiminnoissa. Myöntämisen perusteena lisäksi (vähintään yhden perusteen alla olevista tulee täyttyä):

  • asiakkaan kotona asumista heikentää tilapäisesti toimintakyvyn lasku, eikä hänellä ole tarvetta sairaalahoitoon
  • asiakas on omaishoidettava (lakisääteinen vapaa, sopimus kunnan kanssa)
  • asiakas asuu kotona läheisten antaman päivittäisen tuen turvin (ei sopimusta kunnan kanssa)
  • asiakkaalla on äkillinen huolenpidon tarve omaishoitajan sairastuttua
  • asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan tarvetta on syytä arvioida kodin ulkopuolella
  • asiakas tarvitsee kuntouttavaa toimintaa (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) kodin ulkopuolella

Asiakkaan lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti ja käytössä olevien toimintakykymittareiden avullla.

Neuvontaa palveluihin liittyvissä asioissa antaa IKÄNEUVO p. 040 733 3949