Päiväkeskus Aurinkorinne

Palvelun tarkoitus

Palvelun tarkoituksena on asiakkaan sosiaalisen, fyysisen, kognitiivisen tai psyykkisen toimintakyvyn tukeminen ennaltaehkäisevästi ja kuntouttaen.

Palvelulla voidaan tukea asiakasta tai perhettä arkea kuormittavissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä raskaampien palveluiden tarvetta. Palvelulla voidaan myös tukea omaishoitajuutta ja kotona-asumista. Palvelulla ehkäistään kotona selviytymistä uhkaavaa yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Palvelun tarvetta ja tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti vähintään puoli vuosittain ja aina tilanteen muuttuessa.

Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka ei pääse saatettunakaan osallistumaan palvelukeskuksen/ lähitorin, yhdistysten tai järjestöjen virkistystoimintaan, vastaavanlaista toimintaa ei ole tarjolla lähialueella ja/tai hänen toimintakykynsä ei ole riittävä edellä mainittuun toimintaan.

Yksilöllisen tarpeen/harkinnan pohjalta palveluun voidaan liittää hygieniapalveluja (esim. puutteelliset pesutilat kotona).

Päiväkeskus Aurinkorinne tarjoaa ryhmämuotoista toimintaa kotona asuville ikäihmisille, joiden toimintakyky on syystä tai toisesta heikentynyt. Päiväkeskus järjestää osa- ja kokopäivätoimintaa sekä kaikille avoimia kulttuurituokioita. Kokopäivätoimintaan hakeudutaan asiakasohjauksen kautta.

Osapäivätoimintaan hakeudutaan mukaan ottamalla yhteyttä Päiväkeskus Aurinkorinteelle p. 050 378 7432.

Kulttuurituokiot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

http://aurinkorinne.simplesite.com/

Toiminnan tavoitteena on tarjota iloa ja virkistystä arkeen sekä tuottaa terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviä palveluita.

Päiväkeskus Aurinkorinteen palvelupäivämaksu 22,00 € / kerta
Päiväkeskus Aurinkorinteen osapäivätoiminta 15,00 € / kerta
Päiväkeskus Aurinkorinteen kuljetusmaksu 9,00 € / kerta

Päivätoiminnan/päivätoimintakeskuksen kriteerit

Palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että

  • asiakkaalle on tehty sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemä yksilöllinen palvelutarpeen arviointi yhteistyössä asiakkaan kanssa
  • asiakkaan fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut ja asiakas hyötyy tavoitteellisesta kuntoutustoiminnasta
  • asiakkaalla on ohjauksen, valvonnan tai päivittäisissä toiminnoissa avun tarvetta
  • asiakas kykenee toimimaan ryhmässä ja hyötyy ryhmätoiminnasta ja –kuntoutuksesta eikä ole yksilöllisen kuntoutuksen tarvetta

Asiakkaan päivätoiminnan tarve arvioidaan aina yksilöllisesti ja käytössä olevien toimintakykymittareiden avulla.

HAKEMUS PÄIVÄKESKUS AURINKORINTEELLE