Pyykkipalvelu

Palvelun tarkoitus

Kotihoidon tukipalveluilla tuetaan eri-ikäisten asiakkaiden, pääsääntöisesti ikääntyneiden, kotona asumista ja ehkäistään toimintakyvyn heikentymistä. Kotihoidon tukipalvelut voivat riittää mahdollistamaan itsenäisen asumisen myös ilman säännöllisen kotihoidon palveluita. Palvelu voi olla myös määräaikaista.

Pyykinpesu 7,00€/ koneellinen

Pyykkipalvelun kriteerit

Pyykkipalvelun myöntämisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Pyykkipalvelu voidaan myöntää

  • säännöllisen kotihoidon asiakkaalle, jolla ei ole mahdollisuutta pyykin pesuun kotona
  • erityistilanteissa silloin, kun asiakkaalla ei ole asianmukaisia pyykinpesumahdollisuuksia ja hän ei itse tai omaisten turvin kykene hoitamaan pyykkihuoltoaan