Siivouspalvelut

Palvelun tarkoitus

Kunnan järjestämä siivouspalvelu on suunnattu henkilöille, joiden päivittäinen toimintakyky on sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta alentunut. Siivoustyöstä veloitetaan tuntitaksan mukaan sekä matkakulut kilometrikorvauksen perusteella. Siivouspalvelu on verotonta (alv 0%), palvelusta ei saa kotitalousvähennystä. Palvelu voi olla myös määräaikaista.

Siivous 15,00 €/tunti, 1 henkilö
Siivous 30,00 €/tunti, 2 henkilöä
Matkakulut 0,85 €/km

Siivouspalvelun kriteerit

Siivouspalvelun myöntämisen edellytyksenä on, että

  • sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan kanssa
  • asiakkaan toimintakyky on alentunut ja hän ei pysty pitämään kotiaan siistinä yksin, omaisten tai muun verkoston turvin
  • asunnon siivoaminen itse ei onnistu terveydellisistä syistä
  • harkinnan tukena huomioidaan palvelussa seuraavat tulorajat: 1280 € brutto/kk/1 hlön talous ja 2100 € brutto/kk/2 hlön talous