Turvapalvelut

Palvelun tarkoitus

Kotihoidon tukipalveluilla tuetaan eri-ikäisten asiakkaiden, pääsääntöisesti ikääntyneiden, kotona asumista ja ehkäistään toimintakyvyn heikentymistä. Kotihoidon tukipalvelut voivat riittää mahdollistamaan itsenäisen asumisen myös ilman säännöllisen kotihoidon palveluita. Palvelu voi olla myös määräaikaista.
Yksin asuva voi saada turvapalvelun avulla helposti apua ympäri vuorokauden.

Neuvontaa turvapuhelimiin liittyvissä asioissa antaa IKÄNEUVO p. 040 733 3949