Reseptit ja Kanta-palvelu

eReseptin uusiminen

eReseptin eli sähköisen reseptin voi uusia joko käymällä terveyskeskuksessa tai soittamalla potilastoimistoon ma - pe klo 12-16 puh. 03-565 23520. eReseptin voi myös jättää apteekkiin uusittavaksi.

Hoitotiedot Potilastiedon arkistoon – tarkista omat tietosi netistä

Hämeenkyrössä aletaan 22.5.2014 tallentaa potilaiden hoitotiedot Potilastiedon arkistoon. Kun tietojasi on tallennettu Kanta-palveluihin kuuluvaan Potilastiedon arkistoon, voit itse käydä katsomassa omat tietosi internetistä. Tiedot ovat suostumuksellasi terveydenhuollon käytettävissä muuallakin.

Kun hoitotiedot ovat ajan tasalla ja valtakunnallisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteisessä käytössä, se lisää potilasturvallisuutta. Potilaan hoidon laatu kasvaa, kun tietoa on enemmän ja sitä on mahdollista hyödyntää potilaan jokaisessa hoitopaikassa. Nyt voidaan helposti hyödyntää potilaan aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä. Uusi toimintatapa säästää siten myös kansalaisen kustannuksia.

Tietosi ovat turvassa

Potilastiedot arkistoidaan teknisesti yhtenevässä muodossa, mikä mahdollistaa tietojen siirrettävyyden järjestelmästä toiseen ja parantaa tietojen saatavuutta potilaan hoitoon osallistuvissa toimintayksiköissä. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon ja Potilastiedon arkiston välillä tapahtuu salattuna.

Katso omia tietojasi

Voit milloin tahansa katsoa sähköiset reseptisi ja muut palvelun käyttöönoton jälkeen kirjatut keskeiset terveystiedot Omakanta-palvelusta (www.kanta.fi). Palveluun kirjaudut omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteellasi tai sähköisellä henkilökortillasi.

Voit käydä kuittaamassa informaation luetuksi ja antamassa suostumuksen terveystietojesi luovutukseen myös muille terveydenhuollon ammattilaisille Omakanta-palvelussa.

Lisätietoja
Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskus

www.kanta.fi

Sähköinen resepti eli eResepti

Hämeenkyrö on ottanut eReseptin käyttöön 28.5.2012.

eResepti on osa valtakunnallista terveydenhuollon KanTa-tietojärjestelmää eli Kansallista Terveysarkistoa. KanTa-palveluiden tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon kustannustehokkuutta.

Infopisteitä terveysasemalla

eReseptin saaminen edellyttää, että potilas on saanut siitä henkilökohtaisen opastuksen terveydenhuollolta. Samalla potilaalta kysytään suostumusta eReseptiin siirtymiseen ja siihen, että tiedot ovat käytettävissä kaikkialla Suomessa. Tieto saadusta opastuksesta kirjataan potilastietojärjestelmään.

Nykyisiä paperireseptejä ei tarvitse uusia vaan ne käyvät myös huhtikuun jälkeen. Sähköiseen reseptiin voi siirtyä luontevasti reseptin normaalin uusimisen yhteydessä.

Helppoa ja turvallista

Sähköinen resepti on potilaalle helppo ja turvallinen. Sen avulla kokonaislääkityksen hallinta paranee. Reseptien uusiminen on vaivatonta ja nopeaa. Sähköistä reseptiä ei voi myöskään kadottaa tai varastaa. Järjestelmä mahdollistaa myös sen, että potilas voi halutessaan tarkastella itse Internetin kautta omia reseptitietojaan.

eResepti pähkinänkuoressa

  • Lääkäri kirjoittaa potilaalle eReseptin. Sen tiedot tallennetaan valtakunnalliseen tietokantaan, Reseptikeskukseen.
  • Potilaan kokonaislääkitys tarkistetaan tarvittaessa Reseptikeskuksesta. Tietoja voivat katsoa terveydenhuollossa ainoastaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat potilaan suostumuksella.
  • Potilas saa paperisen potilasohjeen, jossa on tiedot määrätystä lääkkeestä. Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa, mutta se ei ole välttämätön. Kela-kortti on välttämätön lääkekorvausten saamiseksi.
  • Apteekista lääkkeen voi noutaa potilas tai joku muu hänen puolestaan. Puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen noutamiseen.
  • Apteekissa farmaseutti tai proviisori hakee Reseptikeskuksesta eReseptin tiedot ja kirjoittaa sinne lääkkeen toimitustiedot.
  • Lääkkeen tiedot tulostetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävälle tarralle.
  • Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken.
  • Täysi-ikäinen voi katsella omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan osoitteessa www.kanta.fi. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla tai sirullisella henkilökortilla.
  • eReseptin uusimista voi pyytää apteekista tai terveydenhuollosta.
  • eResepti ei vaadi potilaalta tietokoneen käyttöä.

Lisätietoja: www.kanta.fi

Kansalaisille-osiosta löytyvät kaikki perustiedot eReseptin käytöstä. Katso esimerkiksi reilun minuutin video aiheesta.