Kouluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto linkki

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • suun terveydenhuolto
  • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset
  • Kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Yhteistyö muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa

Määräaikaiset terveystarkastukset ja terveysneuvonta

Koko ikäluokan kattavat terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.

Kouluterveydenhuollon vastaanotot

Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kouluterveydenhuollon tärkeä työmuoto ovat avoimet vastaanotot, joille oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista.

Alakoulun terveydenhoitajien yhteystiedot:

Hämeenkyrön alakoulu, Monitoimikeskus Silta Anne Nyberg puh. 050390 4234
Kyröskosken alakoulu, Syke Merja Santasalo-Ahola (vuorotteluvapaalla 8.5-31.10.19) sij. th Kati Hoikkala puh. 050 3904231
Mahnalan ympäristökoulu ja Heinijärven koulu Minna Hakaniemi puh. 050 390 4232

Terveydenhoitajat tavoittaa myös Wilmasta.

Lisätietoa linkeistä:

www.mll.fi/vanhempainnetti

www.kivakoulu.fi

www.thl.fi

www.tervekoululainen.fi

www.mielenterveystalo.fi

www.vaestoliitto.fi

www.neuvokasperhe.fi

www.tyttojenjuttu.fi

Yläkoulu

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksien yhteydessä. 8 luokalla tarkastus on ns. laaja terveystarkastus, jossa kartoitetaan myös koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Oppilas tapaa tuolloin myös lääkärin ja saa tarkastuksesta nuorison terveystodistuksen, jota tarvitaan esim. mopokorttia varten. 7 ja 9 luokalla järjestetään terveystapaaminen, jossa tarkastetaan kasvu ja ryhti sekä jutellaan ajankohtaisista asioista sekä annetaan tarvittavat rokotukset.

Kotiväki on tervetullut tarkastuksiin mukaan. Tarkemmat tarkastusajankohdat ilmoitetaan kotiin wilma-viestillä sekä oppilaiden kautta. Tarkastuksiin liittyy suurena osana myös terveyskasvatus ja yläkoulussa pääpaino on seksuaaliterveysasioissa ja ennaltaehkäisevässä päihdetyössä.

Kouluterveydenhoitajana yläkoululla toimii Outi Koskinen vastaten myös lukion terveydenhuollosta. Työaika koululla on ma – to klo 8-16 ja pe 8 – 14.15. Avoin vastaanottotunti on joka päivä klo 10 – 11.30, jolloin vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta. Muina aikoina terveystarkastuksia ja vastaanottotoimintaa ajanvarauksella.

Tapaturmat ja muut hätätapaukset hoidetaan tietysti välittömästi.

Moniammatilliset työryhmät ja kokoukset kuuluvat osana terveydenhoitajan työhön. Silloin terveydenhoitaja on poissa koululta. Terveydenhoitajan tarkempi viikkoaikataulu löytyy vastaanottohuoneen ovesta sekä facebook-sivuilta.

Koululääkärin vastaanotosta tarkemmat tiedot suoraan terveydenhoitajalta.

Tapaamisiin vastaanotolla!

Yhteystiedot:

Puh: 050 3904 233

S-posti: outi.koskinen(at)hameenkyro.fi

Facebook: Kouluterkka Outi – Hämeenkyrön yhteiskoulu

Wilma saat tunnukset koulun alettua / kansiliasta

Terveydenhoitajan blogiin pääset tästä:

http://www.terkanblogi.blogspot.fi/