Kuntoutus

Fysioterapia (Avosairaanhoito)

Fysioterapiapalveluihin kuuluu sekä laitos-, että avokuntoutus. Palvelut sisältävät yksilöllistä tai ryhmässä annettavaa fysioterapiaa, ohjausta ja neuvontaa. Hoitosarjat edellyttävät terveyskeskukseen osoitettua lääkärin hoitomääräystä tai sellaista jatkohoitoa, mikä kuuluu terveyskeskuksen palveluihin. (Yksityislääkäreiden lähetteellä ei voida hoitoa antaa)

Fysioterapian asiantuntija-apua voi käyttää tarvittaessa erilaisissa alaan kuuluvissa asioissa, mm. kotikäyntejä suoritetaan tarvittaessa asiakkaan toimintakyvyn ja apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeiden selvittämiseksi. Hoitosarjat ja yksilöllinen ohjaus ovat maksullisia.

Ft Anita Aura, puh. 050 322 5864
(Aikuispoliklinikka, osastopotilaiden fys arviot, tekonivelkuntoutujien yhdyshenkilö ja avh-yhdyshenkilö)

Kh Maija Salomäki, puh. 050 322 5879
(Osastopotilaiden kuntoutus, kotikäynnit ja apuvälineyhdyshenkilö)

Ft Merja Peltola, puh. 050 322 5826
(Fys.pkl , Äitiys-, lasten-, koulu-, fysioterapia lääkinnällinen kuntoutus- ja veteraanikuntoutus-yhdyshenkilö)

Ft Mari Kulmala, puh. 050 322 5885
(Aikuispoliklinikka, ikäihmisten- ja opiskelijoiden fysioterapia)

MAKSUT:

Yksilökohtaisesta fysioterapiasta perittävä maksu löytyy Terveyspalveluiden maksut -sivulta.

Fysioterapiasta lainataan tarpeen mukaan apuvälineitä liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Pitkäaikaissairaiden ja vaikeavammaisten on mahdollista saada välttämättömät apuvälineet käyttöönsä. Apuvälinelainaustoiminta on maksutonta.

Apuvälineasiakkaita pyydetään varaamaan aika fysioterapiasta.

Työntekijät ovat varmimmin tavattavissa ma - pe klo 8 - 9.
kh Maija Salomäki puh. 050 322 5879
ft Anita Aura puh. 050 322 5864
ft Mari Kulmala puh. 050 322 5885

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapeutti arvioi lapsen taitoja ja valmiuksia sekä arjen toimintakykyä. Arvioitavia osa-alueita ovat mm. hienomotoriikka, visuomotoriikka, karkeamotoriikka, hahmottaminen, tarkkaavuus, toiminnanohjaus, aistitiedon käsittely, vuorovaikutus ja leikki. Toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen taitojen ja valmiuksien kehittymistä sekä toimintakykyä. Tärkeä osa toimintaterapiaa on yhteistyö kodin ja päiväkodin/koulun kanssa. Mikäli lapsen nähdään hyötyvän toimintaterapiajaksosta, jakso toteutuu ensisijaisesti kunnan toimintaterapeutin toimesta. Toimintaterapeutin vastaanotto sijaitsee Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskuksen tiloissa perhekeskuksessa. Toimintaterapiaan tarvitaan lähete. Lähetteen voi tehdä mm. neuvolan terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja tai lääkäri.

Toimintaterapeutti Alina Salmi, p. 044 4860019, vastaanotto ma, ti ja pe

Lääkinnällinen kuntoutus

Terveyskeskus voi myöntää potilaalle sairauden tai vamman takia välttämätöntä kuntoutushoitoa tai terapiaa sekä apuvälineitä pitkäaikaiseen käyttöön.

Lääkinnällisen kuntoutuksen hakeminen tapahtuu siten, että omalääkäri tekee suosituksen, joka käsitellään kuntoutustyöryhmässä. Kuntoutustyöryhmään kuuluu ylilääkäri, fysioterapeutti ja puheterapeutti sekä tarvittaessa vammaispalveluja hoitava sosiaalityöntekijä. Päätökset tekee ylilääkäri.

Potilas saa maksusitoumuksen tarvittavan kuntoutuksen tai apuvälineen hankkimista varten. Jälkikäteen ei maksusitoumuksia myönnetä. Mikäli potilas saa kielteisen päätöksen, hän saa siitä tiedon.

Yhdyshenkilönä toimii fysioterapeutti Merja Peltola

puh. 050 322 5826.

Yhteydenotot ma-pe klo 9-11