Kuntoutus

Fysioterapia (Avosairaanhoito)

Fysioterapiapalveluihin kuuluu osasto ja polikliinistä avokuntoutusta. Fysioterapiapalvelut sisältävät ohjausta ja neuvontaa ja toteutetaan sekä yksilö- että ryhmätoimintana. Fysioterapian vastaanotolle pääsy edellyttää terveyskeskuslääkärin lähetettä tai erikoissairaanhoidon jatkolähetettä, mikä kuuluu terveyskeskuksen palveluihin (Yksityislääkäreiden lähetteellä ei voida kuntoutusta antaa).Tules-vaivojen fysioterapian painotus on ohjauksessa ja neuvonnassa mutta pidemmät fysioterapiajaksot toteutuvat kuntoutujilla, joilla on pitkäaikainen, kuntoutusta vaativa sairaus.Fysioterapian yksilöohjauskäynnit ovat maksullisia. Ryhmäkäynnit ovat maksuttomia.Fysioterapian asiantuntijuutta saa tarvittaessa asiakkaan apuvälinetarpeen arviointiin ja kodinmuutostyötarpeiden selvittämiseksi.

Fysioterapian yhteystiedot:

ft Anita Aura, puh. 050 322 5864
(Fys pkl, aikuispoliklinkka, tekonivelkuntoutujien yhdyshenkilö ja avh-yhdyshenkilö)

kh Maija Salomäki, puh. 050 322 5879
(Ikäihmisten kuntoutus, kotikäynnit ja apuvälineyhdyshenkilö)

ft Merja Peltola, puh. 050 322 5826
( Äitiys-, lasten- ja koululaisten fysioterapia, lääkinnällinen kuntoutus- ja veteraanikuntoutus-yhdyshenkilö)

ft Mari Kulmala p 050 322 5885
(Fys,pkl, aikuispoliklinikka, ikäihmisten - ja opiskelijoiden fysioterapia)

MAKSUT:

Yksilökohtaisesta fysioterapiasta perittävä maksu löytyy Terveyspalveluiden maksut -sivulta.

Fysioterapiasta lainataan tarpeen mukaan apuvälineitä liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Pitkäaikaissairaiden ja vaikeavammaisten on mahdollista saada välttämättömät apuvälineet käyttöönsä. Apuvälinelainaustoiminta on maksutonta.

Apuvälineasiakkaita pyydetään varaamaan aika fysioterapiasta.

Työntekijät ovat varmimmin tavattavissa ma - pe klo 8 - 9.
kh Maija Salomäki puh. 050 322 5879
ft Anita Aura puh. 050 322 5864
ft Mari Kulmala puh. 050 322 5885

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapeutti arvioi lapsen taitoja ja valmiuksia sekä arjen toimintakykyä. Arvioitavia osa-alueita ovat mm. hienomotoriikka, visuomotoriikka, karkeamotoriikka, hahmottaminen, tarkkaavuus, toiminnanohjaus, aistitiedon käsittely, vuorovaikutus ja leikki. Toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen taitojen ja valmiuksien kehittymistä sekä toimintakykyä. Tärkeä osa toimintaterapiaa on yhteistyö kodin ja päiväkodin/koulun kanssa. Mikäli lapsen nähdään hyötyvän toimintaterapiajaksosta, jakso toteutuu ensisijaisesti kunnan toimintaterapeutin toimesta. Toimintaterapeutin vastaanotto sijaitsee Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskuksen tiloissa perhekeskuksessa. Toimintaterapiaan tarvitaan lähete. Lähetteen voi tehdä mm. neuvolan terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja tai lääkäri.

Toimintaterapeutti Irena Panula, p. 044 4860019

Lääkinnällinen kuntoutus

Terveyskeskus voi myöntää potilaalle sairauden tai vamman takia välttämätöntä kuntoutushoitoa tai terapiaa sekä apuvälineitä pitkäaikaiseen käyttöön.

Lääkinnällisen kuntoutuksen hakeminen tapahtuu siten, että omalääkäri tekee suosituksen, joka käsitellään kuntoutustyöryhmässä. Kuntoutustyöryhmään kuuluu ylilääkäri, fysioterapeutti ja puheterapeutti sekä tarvittaessa vammaispalveluja hoitava sosiaalityöntekijä. Päätökset tekee ylilääkäri.

Potilas saa maksusitoumuksen tarvittavan kuntoutuksen tai apuvälineen hankkimista varten. Jälkikäteen ei maksusitoumuksia myönnetä. Mikäli potilas saa kielteisen päätöksen, hän saa siitä tiedon.

Yhdyshenkilönä toimii fysioterapeutti Merja Peltola

puh. 050 322 5826.

Yhteydenotot ma-pe klo 9-11