Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Lapsiperheiden sosiaalityöhön voi ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi lapsen kasvatukseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai perheen kriisitilanteissa.

Palvelutarpeen arviointi

Jokaisella kuntalaisella on oikeus palvelutarpeen arviointiin. Lapsiperheiden sosiaalityössä arviointeja tekevät sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tarvittavaa apua lapsiperheiden sosiaalipalveluista.
Lapsiperheiden sosiaalipalveluita ovat mm.

  • sosiaalityö ja -ohjaus
  • perhetyö
  • tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta.

Yhteydenotto

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai lähettää kirjallisen yhteydenottopyynnön. Yhteydenottopyynnön voi tehdä myös lapsen kanssa työskentelevien muiden tahojen (kuten neuvola, varhaiskasvatus, koulu) kanssa. Kts. yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi -lomake.

Yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi -lomake

Tervetuloa tukiperheeksi!

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelulain mukaan tietyt viranomaiset ja luottamustoimea hoitavat henkilöt ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen. Tämän lisäksi kuka tahansa muu lapsen hyvinvoinnista huolissaan oleva henkilö voi tehdä salassapitosäännösten estämättä ja lupaa kysymättä lastensuojeluilmoituksen. Myös vanhemmat voivat itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun, mikäli ovat huolissaan oman lapsensa tilanteesta. Tällöin kysymyksessä on lastensuojeluhakemus. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

  • Puhelimitse: Sosiaalityöntekijä Milla Kinnunen p. 044 4860036 tai sosiaaliohjaaja Marjut Kankaanpää p. 044 4860024 tai lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.
  • Sähköisesti: Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisellä lomakkeella, jos tiedät lapsen henkilötunnuksen. Kiireellisissä tapauksissa lastensuojeluilmoitus tulee aina tehdä puhelimitse.
    Sähköinen lastensuojeluilmoitus
  • Kirjallisesti: Tulosta lastensuojeluilmoituslomake ja toimita se osoitteeseen: Sosiaalityön palvelut / lastensuojelu, Härkikuja 10, 39100 Hämeenkyrö
    LASTENSUOJELUILMOITUSLOMAKE (272 kB)