Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Lapsiperheiden sosiaalityöhön voi ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi lapsen kasvatukseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai perheen kriisitilanteissa.

Palvelutarpeen arviointi

Jokaisella kuntalaisella on oikeus palvelutarpeen arviointiin. Lapsiperheiden sosiaalityössä arviointeja tekevät sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tarvittavaa apua lapsiperheiden sosiaalipalveluista.
Lapsiperheiden sosiaalipalveluita ovat mm.

  • sosiaalityö ja -ohjaus
  • perhetyö
  • tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta.

Yhteydenotto

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai lähettää kirjallisen yhteydenottopyynnön. Yhteydenottopyynnön voi tehdä myös lapsen kanssa työskentelevien muiden tahojen (kuten neuvola, varhaiskasvatus, koulu) kanssa. Kts. yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi -lomake.

Yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi -lomake

Tervetuloa tukiperheeksi!