Lastensuojelu

Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Lapsen vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojelulain mukaan lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet kunnassa asuville lapsille vaikuttamalla heidän kasvuoloihinsa, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat avohuollon tukitoimet, sijaishuolto sekä jälkihuolto. Suurin osa lastensuojelutyöstä on avohuollon työtä, jossa perhettä tuetaan, jotta lapset voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Avohuollon tukitoimia voivat olla mm.

- perhetyö
- taloudellinen tuki
- puutteellisten asuinolojen järjestäminen
- tukiperheen tai tukihenkilön järjestäminen
- terapiapalvelut
- päivähoitopaikka
- lyhytaikainen avohuollon sijoitus
- sijoitus perhekuntoutukseen
- muu perheen tukeminen

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelulain mukaan tietyt viranomaiset ja luottamustoimea hoitavat henkilöt ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen. Tämän lisäksi kuka tahansa muu lapsen hyvinvoinnista huolissaan oleva henkilö voi tehdä salassapitosäännösten estämättä ja lupaa kysymättä lastensuojeluilmoituksen. Myös vanhemmat voivat itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun, mikäli ovat huolissaan oman lapsensa tilanteesta. Tällöin kysymyksessä on lastensuojeluhakemus. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

Lastensuojelun päivystys

Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaativissa kriisitilanteissa, joka ei voi odottaa seuraavaa sosiaaliviranomaisen puhelinaikaa.
Arkipäivisin klo 8-16 sosiaalipäivystys puh. 040 133 1277.

Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksestä vastaa Tampereen kaupungin sosiaalipäivystys puh. 0500 625 990.