Mielenterveyspalvelut

HOITO

Terveyskeskuksen omalääkäri arvioi mielenterveyshoidon tarpeen ja aloittaa hoidon. Hoito tapahtuu ensisijaisesti terveyskeskuksessa. Tarvittaessa omalääkäri konsultoi psykiatrian poliklinikan lääkäriä. Mikäli perusterveydenhuollon antama hoito ei riitä tekee omalääkäri erikoissairaanhoidon lähetteen psykiatrian poliklinikalle. Hoito ja jatkohoitoon ohjaus voi tapahtua myös työterveyshuollon kautta.

Terveyskeskus, Hämeenkyrön kunta
puhelin (03) 565 23500 (ajanvaraus omalääkärille arkisin klo 8-10)
osoite Härkikuja 10, 39100 Hämeenkyrö

Psykiatrian poliklinikka, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (tarvitaan lähete):
puhelin (03) 311 615 (arkisin klo 12- 12.30)
(03) 311 62631 (osastonsihteeri)
osoite Härkikuja 6, 39100 Hämeenkyrö

KUNTOUTUS, Sosiaalipsykiatriset palvelut

Hämeenkyrön kunta tuottaa psykiatrista päivätoiminta- ja asumispalveluita kunnan aikuisväestölle. Tavoitteena on omatoimisuuteen kannustaminen ja kuntoutujan toimintakyvyn tukeminen. Teemme tiivistä yhteistyötä kuntoutujaa hoitavien tahojen kanssa. Jokaiselle kuntoutujalle tehdään henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma.

Palvelupäällikkö
Tiina Pikkarainen, puh. (050) 306 8533

Kotorinnekoti, tehostettua ja kuntouttavaa palveluasumista mielenterveyskuntoutujille
osoite Kirkkoahde 4B, 39100 Hämeenkyrö
puhelin Psykiatrinen sairaanhoitaja Hanna Sisättö (050) 306 8532 ja ohjaajat (050) 390 4257

Tuulensuun päivätoimintakeskus, päivä- ja ryhmätoimintaa, tuettua asumista ja kotikäyntejä
osoite Kirkkoahde 4-6 (palvelutalo), 39100 HÄMEENKYRÖ
puhelin Ohjaaja Maria Murtola (050) 365 1448

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Mielenterveyden keskusliitto
www.mtkl.fi

Omaiset mielenterveystyön tukena
www.omaiset-tampere.fi/

Mielenterveystalo
www.mielenterveystalo.fi/Pages/default.aspx