Päihdetyö

Päihdepalvelut

Päihdepalveluiden tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdehuollon palveluja annetaan henkilön avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Keskusteluapu

Kun elämää vaikeuttaa oma tai läheisen päihteiden käyttö, saa sosiaalityöntekijältä ohjausta ja neuvontaa päihdeongelmien hoitamisessa sekä tietoa erityispalveluista ja kuntoutuksesta. Voit varata ajan itsellesi tai perheellesi. Keskustelu voi olla kertaluontoinen tai koostua useista käynneistä. Voit käydä paikallisissa toimipisteissä terveyskeskuksessa (sosiaalityöntekijät, päihdetyön ohjaaja, lääkäri, työterveyshuolto, päihdesairaanhoitaja) ja mielenterveystoimistossa.

Hämeenkyrön Terveyskeskus
Härkikuja 10
39100 HÄMEENKYRÖ
puh. (03) 565 23511 (vaihde)

Päihdesairaanhoitaja, Lari Santala, puh. 050 502 3200
Päihdetyön ohjaaja Katri Niemi, puh. 041 445 4826. Voit halutessasi ottaa yhteyttä myös nimettömänä ja asioida kertomatta henkilötietojasi, lisäksi käyttövälineiden vaihtomahdollisuus.
Sosiaalityöntekijä Anna-Maija Hoffrén, puh. 050 596 9136

Hämeenkyrön mielenterveystoimisto
Härkikuja 6
39100 Hämeenkyrö
puh. (03) 311 615 (puhelinaika 12.00-12.30
Osastonsihteeri puh. (03) 3116 2631

Hämeenkyrön kunnalla on ostopalvelusopimus A-klinikkasäätiön Tampereen A-klinikkatoimen kanssa: hämeenkyröläiset voivat käyttää A-klinikan, Nuorisoaseman, K-klinikan ja Matalan palveluja. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. K-klinikkaa lukuun ottamatta niihin voi hakeutua myös itse.

Katkaisuhoito

Mikäli Sinulla on vaikeus saada juomakierre loppumaan tai kuntosi on alkoholinkäytön vuoksi huono, voit tarvita katkaisuhoitoa, joka on noin viikon kestävä kuntouttava hoitomuoto. Katkaisuhoitoa järjestetään oman kunnan terveyskeskuksen lisäksi Tampereen A-klinikan katkaisuhoitoasemalla, kuntoutumiskeskuksissa ja psykiatrisissa sairaaloissa, joihin tarvitset lähetteen. Katkaisuhoidon tarpeen arviointi tapahtuu omalääkärin vastaanotolla. Maksusitoumuksen muualla kuin terveyskeskuksessa tai psykiatrisessa sairaalassa tapahtuvaan katkaisuhoitoon myöntää perusturvakeskuksen sosiaalityöntekijät edellä esitetyn työnjaon perusteella.

Lisäksi terveyskeskuksessa on mahdollisuus myös ns avokatkaisuun. Avohoidossa oleva asiakas sitoutuu yksilötapaamisiin. Säännöllisten tapaamisten ja mahdollisen lääkityksen avulla pyritään katkaisemaan päihderiippuvuusongelma.

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutuksen voi hakeutua silloin, kun avohuollon palvelut eikä katkaisuhoito ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia tai kun tarvitaan väliaikaista irtautumista tavallisesta elinympäristöstä. Laitoshoitoa varten tarvitset maksusitoumuksen perusturvakeskuksen sosiaalityöntekijältä. Laitoskuntoutusta voit saada monessa erilaisessa hoitopaikassa.