Opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto linkki

Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat eli Ammatti-instituutti Iisakin ja Osaran maaseutuopetusyksikön opiskelijat sekä F.E Sillanpään lukion opiskelijat. Opiskelun tulee olla päätoimista.

Terveydenhoito

On tärkeää huolehtia omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja tässä opiskeluterveydenhuolto voi auttaa. Opiskeluterveydenhuollossa keskitytään löytämään opiskelijan omat voimavarat ja tukemaan niitä. Keskeisiä periaatteita opiskeluterveydenhuollossa on asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, opiskelijoiden tasavertaisuus, vapaa-ehtoisuus ja opiskelijan arvostaminen.

Opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastus tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tarkastuksen tehtävänä on saada kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja arvioida sitä myös opinnoista selviytymisen kannalta. Ammattiopinnoissa kiinnitetään huomiota myös opiskelualaan liittyviin terveydellisiin vaatimuksiin ja otetaan huomioon työelämää koskevat lait ja säädökset.

Terveystarkastuksessa keskitytään myös terveysneuvontaan. Opiskeluterveydenhuollossa terveysneuvonta on yksilölähtöistä, mutta painottuu seksuaaliterveyteen, ennaltaehkäisevään päihdetyöhön sekä yleiseen jaksamisen tukemiseen. Opiskeluterveydenhuolto tekee päihdeasioissa yhteistyötä päihdesairaanhoitajan kanssa. Myös opiskelija itse voi olla yhteydessä päihdesairaanhoitajaan. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta 050 5023 200.

Opiskeluterveydenhuollossa tarjotaan mahdollisuutta lääkärintarkastukseen. Terveydenhoitajan tekemän terveystarkastuksen perusteella arvioidaan lääkärintarkastuksen tarvetta ja ajankohtaa. Miesopiskelijoille opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastus tehdään kutsuntavuonna, koska asevelvollisten lääkärin suorittama ennakkoterveystarkastus järjestetään opiskeluterveydenhuollossa oppilaitoksessa tai terveyskeskuksen vastaanotolla.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin palveluista ja vastaanottoajankohdista lisätietoja saa oppilaitoksen terveydenhoitajalta.

Sairaanhoito

Sairastuessaan opiskelija voi hakeutua Hämeenkyrön terveyskeskuksen päivystysvastaanotolle ma - pe klo 8-16. Ilta-aikoina klo 16 - 20 päivystysvastaanotto on parillisilla viikoilla Hämeenkyrön terveyskeskuksessa ja parittomilla viikoilla Ikaalisten terveyskeskuksessa.

Yöpäivystys on Tays:n Acutassa

Suun terveydenhoito

Hämeenkyrössä opiskelevalla opiskelijalla on oikeus hammastarkastukseen ja hoitoon. Opiskelija tilaa itse ajan tarkastukseen ja 18 vuotta täyttäneeltä tarkastus ja hoito ovat maksullisia. Hämeenkyrön hammashoitolan ajanvaraus on avoinna ma – pe klo 8-15.

Puh: 040 1330 400.

F.E.Sillanpään lukio

Terveydenhoitaja Outi Koskinen

Puh: 050 3904 233

http://www.hameenkyro.fi/kasvatus-ja-opetus/f-e-sillanpaan-lukio/terveydenhoito/

Maksuton ehkäisy alle 24 vuotiaille

SASKY Ammatti-instituutti Iisakki

Terveydenhoitaja Pia Turvala

Puh : 050 5287 155

http://www.sasky.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8346

Maksuton ehkäisy alle 24 vuotiaille

SASKY Osaran maaseutuoppilaitos

Terveydenhoitaja Lari Santala

Puh: 050 5023 200

Terveydenhoitaja on paikalla torstai aamupäivisin.

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä puhelimitse

Maksuton ehkäisy alle 24 vuotiaille

Tiedostot