Perheneuvonta

Perheneuvonnan palveluihin kuuluvat

  • alle kouluikäisten lasten kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tutkimukset
  • Lasten tunne-elämän tutkimukset
  • Lasten ja nuorten tukikäynnit ja terapia
  • Lasten kasvatukseen liittyvä tuki ja konsultointi
  • Perhe-elämään ja parisuhteeseen liittyvät keskustelut
  • Puheterapeutin palvelut
  • Lastenpsykiatriset tutkimukset ja konsultaatiot

Perheneuvolapalvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvontaan voi soittaa nimettömänä.
Asiakkaiden luvalla tehdään yhteistyötä lähinnä päivähoidon, koulun, sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

PUHETERAPEUTTI
Hämeenkyrön perheneuvonnassa työskentelee yksi puheterapeutti. Palvelu on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Asiakkaat tulevat vastaanotolle useimmiten lääkärin, terveydenhoitajan, opettajan tai päiväkodin henkilökunnan ohjaamana, mutta lapsen vanhemmat voivat myös itse varata ajan.

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa kielellisiä häiriöitä, kuten puhumisen tai puheen ymmärtämisen vaikeuksia sekä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapialla tuetaan kehitystä vahvistamalla ensisijaisesti niitä perustaitoja, joita kielellisen kehityksen etenemiseen tarvitaan. Pienten lasten puheterapia toteutetaan pelien ja leikkien kautta. Kehitystä tuetaan yhteistyössä vanhempien, päiväkodin ja koulun kanssa. Suurin osa kuntoutuksesta kohdistetaan 3-6 –vuotiaisiin lapsiin, joilla puhe ja kieli eivät ole kehittyneet tavalliseen tapaan. Puheterapialla voidaan ehkäistä tai lieventää tulevia oppimis- tai lukivaikeuksia ja varhaisella puuttumisella saadaan yleensä hyviä tuloksia aikaan. Puheterapeutti voi antaa ohjausta puhelimessa, tutkimus- ja ohjauskäyntejä vastaanotolla, terapiajaksoja tai ohjata asiakkaan jatkotutkimuksiin erikoissairaanhoitoon. Pieniin äännevirheisiin, kuten r-, s- ja l-virheisiin annetaan tarvittaessa opastusta ja harjoitusmateriaaleja kotona tapahtuvan harjoittelun tueksi.

Puheterapeutin puhelinaika on ma-pe klo 11-11.30, mutta myös muina aikoina voi ottaa yhteyttä (p. 050 361 3803). Puheterapeutille voi myös lähettää sähköpostia osoitteeseen etunimi.sukunimi(at)hameenkyro.fi.

Hyödyllistä tietoa vanhemmille:
10-syytä-lukea-lapselle
Eikö se vieläkään puhu- tietoa pienten vanhemmille
Kielellinen erityisvaikeus
Motoriikkaharjoituksia epäselvään puheeseen
Tietoa änkytyksestä
Viittominen vahvistaa puhetta
Ärräkoulu R