Perhetyö

Perhetyö on joustavaa palvelua, joka pyrkii vastaamaan lapsiperheiden muuttuviin tarpeisiin. Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Hämeenkyrön kunnan perhetyö jakautuu ennaltaehkäisevään perhetyöhön, perheohjauspalveluun ja lastensuojelun perhetyöhön. Työn alkaessa tehdään palvelutarpeen arviointi.

Ennaltaehkäisevä perhetyö antaa apua lapsiperheille, kun vanhemmuuteen tarvitaan tukea. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Ennaltaehkäisevään perhetyöhön ohjaudutaan neuvolan, päivähoidon, perheneuvonnan tai muun viranomaistahon kautta. Työskentely on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista.

Perheohjaus on ennaltaehkäisevää palvelua, joka on suunnattu koululaisille ja heidän perheilleen. Perheohjaus auttaa perhettä arjen läheisesti esimerkiksi lapsen tai nuoren haastavissa läksyjentekotilanteissa. Palvelua pyritään järjestämään nopeasti ja se on luonteeltaan tilapäistä. Yhteydenotto voi tulla nuorelta, vanhemmilta ja heidän luvallaan esimerkiksi opettajalta tai koulukuraattorilta.

Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi, johon ohjaudutaan sosiaalityöntekijän kautta. Lastensuojelun perhetyön alkaessa laaditaan asiakassuunnitelma yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän kanssa. Perhetyö on suunnitelmallista työtä muutoksen aikaansaamiseksi. Työskentelyn lähtökohtana on aina lapsen etu.

Linkki lapsiperheiden kotipalveluun.