Perhetyö

Perhetyö on matalan kynnyksen palvelua, jota tehdään pääasiassa perheiden kotona. Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyötä voidaan tehdä ehkäisevänä tai niin sanottuna korjaavana työnä ja sitä tehdään yleisimmin sosiaalitoimen, neuvolan, päivähoidon tai koulun yhteydessä. Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta.

Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

Perhetyön avulla:

  • tuetaan vanhemmuutta
  • ohjataan lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • ohjataan kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
  • vahvistetaan perheen toimintakykyä
  • tuetaan perheen vuorovaikutustaitoja
  • tuetaan perheen sosiaalisen verkoston laajentamista
  • ehkäistään syrjäytymistä.

Perhetyön esite (77 kB)

Linkki lapsiperheiden kotipalveluun