SOTE-valmistelu

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelulle on rakennettu oma sivusto osoitteessa www.pirkanmaa2019.fi.

Sivuilta löytyvät esivalmistelua tekevät toimielimet: valtuuskunta, hallitus ja johtoryhmä sekä johtajakokous sekä pääsy niiden esityslistoihin ja pöytäkirjoihin sekä valtakunnallisen valmistelun alueuudistus.fi -sivulle. Etusivulla on somevirtaa maakunnallisen ja valtakunnallisen valmistelun twitter-tileiltä.

Viestintä-sivulta on saatavissa esivalmistelun viestintäsuunnitelma sekä visuaaliseen ilmeeseen liittyvää materiaalia. Visuaalisen ilmeen on suunnitellut mainostoimisto Sireeni Oy Tampereelta.

Esivalmisteluun kuuluva työ on lähtenyt käyntiin 22 teemaryhmässä ja 3 projektiryhmässä. Valmistelussa syntyvä aineisto on lähtökohtaisesti julkista.

Sote- ja maakuntauudistukselle on perustettu Twitter-tili (@pirkanmaa2019), josta voi seurata esivalmistelun kuulumisia ja käytävää keskustelua. Suositeltava aihetunniste on #pirkanmaa2019.

Lisätiedot:
muutosjohtaja Kari Hakari, p. 050 590 2197
viestintäpäällikkö Kirsti Kivilinna, p. 050 345 1061

Henkilöstöinfot

Pirkanmaalla aloittaa uusi maakuntaorganisaatio 1.1.2019. Uuteen maakuntaan siirtyy henkilöstöä Pirkanmaan kunnista, Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Aluehallintovirastosta, Pirkanmaan TE-toimistosta, Pirkanmaan liitosta, Pirkanmaan pelastuslaitoksesta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Uudistusta valmistellaan parhaillaan laajalla asiantuntijajoukolla. Tärkeä osa valmistelua on henkilöstö ja sen siirtyminen tulevan organisaation palvelukseen.

Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa luovutuksen piirissä oleva henkilöstö siirtyy maakunnan, maakunnallisten palveluntuottajien tai valtakunnallisesti organisoitujen tukipalveluiden tuottajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti. Kesällä 2017 aloittaa maakuntauudistukseen liittyvä väliaikaishallinto, jonne henkilöstö ei vielä siirry.

Yhteistoimintamenettely on käynnistynyt Hämeenkyrön kunnassa yhteistyötoimikunnan kokouksessa 23.2.2017. Yhteistoimintaneuvotteluita tullaan jatkamaan ns. jatketun neuvottelun periaatteella siihen asti, kunnes luovutus on toteutunut ja neuvottelut on päätetty. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään tässä vaiheessa luovutuksen suunniteltua ajankohtaa ja periaatteita, henkilöstölle aiheutuvia oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia sekä henkilöstöä koskevia toimenpiteitä. Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston osalta yt-neuvottelut aloitetaan myöhemmin KEHA-keskuksen toimesta.

Ensimmäisessä vaiheessa organisaatioissa käydään läpi, ketkä työntekijät tulevat olemaan liikkeen luovutuksen piirissä ja mitä tietoja siirtyvästä henkilöstöstä kerätään luovutettavaksi sote- ja maakuntauudistusta varten. Tiedot kerätään yleisellä tasolla ja ne on luovutettu Hämeenkyrön kunnan osalta maakuntauudistuksen valmisteluelimille 10.3.2017. Tietojen perusteella väliaikaishallinto voi suunnitella luovutuksen piiriin kuuluvat henkilöstöresurssit ja niiden kustannukset. Tämän hetkisen alustavan arvion mukaan Hämeenkyrön kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osalta siirtyviä vakansseja on noin 220. Tukipalvelujen osalta siirron piirissä on noin 40 vakanssia.

Liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvat tulevan maakunnan, maakunnallisten palvelutuottajien tai valtakunnallisesti organisoitujen tukipalveluiden tuottajien palveluksessa olevat työntekijät. Työntekijät, jotka nykyään tekevät hallinnossa tai muissa tukipalveluissa vähintään puolet työajastaan sote-toimintoihin liittyviä tehtäviä, kuuluvat liikkeen luovutuksen piiriin.

Henkilöstölle järjestetään infotilaisuuksia kevään 2017 aikana. Ensimmäiset infotilaisuudet pidettiin 4.4. ja 11.4.2017. Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät täältä.

Henkilöstöinfot 4.4. ja 11.4., Mira Hirvonen

Henkilöstöinfot 4.4. ja 11.4., Taina Niiranen

Tiedotustilaisuudet sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta Pirkanmaalla

Jos et päässyt paikalle tiedotustilaisuuteen, tilaisuuksien videotallenteet ovat katsottavissa tämän linkin kautta.
Sote- ja maakuntauudistuksen maakuntakierroksen videotallenteet