Terveyspalveluiden maksut

Terveyskeskuskäynnit

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu 1.1.2020 alkaen:
- lääkärikäynti 20,60 €
- sairaanhoitajakäynti 10,30 € (maksua ei peritä päihde- ja mielenterveysasiakkailta eikä ennaltaehkäisevän terveydenhoidon käynnistä)
Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärikäynniltä ja yhdeltä
sairaanhoitajakäynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana.

Niiltä, joilla käynti johtaa välittömästi hoitajavastaanoton jälkeen lääkärikäyntiin
tai lääkäri ohjaa välittömästi samana päivänä tapahtuvalle hoitajan vastaanotolle,
maksu peritään lääkärin vastaanotolla käynnistä.
Maksua ei peritä alle 18 -vuotiailta. Myöskään henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus,
rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanrai-
vaustehtäviin osallistumisesta (laki 1039/1997) ei peritä terveyskeskusmaksua.

Terveyskeskuksen päivystysmaksu 28,30 € peritään lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 9.00-20.00
18 vuotta täyttäneiltä. Maksu peritään jokaiselta käynniltä.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 50,80 € maksu.

Terveyskeskuslaskutus

Hammashoitolaskut, tiedustelut puh. 040 133 0400

Lääkärikäyntilaskut, tiedustelut potilastoimistosta puh. 050 491 2033

Fysioterapialaskut, tiedustelut puh. 050 322 5826

Vuodeosastolaskut, tiedustelut puh. 050 322 5891

Maksukattoasiat, tiedustelut puh. 050 322 5891

Kotihoitolaskut, tiedustelut puh. 050 529 8311

Ravitsemusterapeutin käynnit (18 v-):

- ensimmäinen käynti 41,20 euroa

- seuraavat käynnit 8,00 euroa

Röntgen

Röntgenin tarkistetut maksut:

- Röntgenkuvan CD 29,70 euroa

- Erikoismateriaalimaksu, (kuvansiirtomaksu) 20,30 euroa

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 50,80euron maksu

Fysioterapia

Yksilökohtaisesta fysioterapiasta peritään 11,40 euroa hoitokerralta.

Hammashoidon maksut

Hammashoidon maksut löytyvät tältä sivulta.