Toimeentulotuki

PERUSTOIMEENTULOTUEN MAKSAMINEN ON SIIRTYNYT KELALLE, lisätietoja www.kela.fi

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea kunnasta.
Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunta voi myöntää harkintansa mukaan täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Päätöksenteko edellyttää pääsääntöisesti ensin perustoimeentulotuen laskemista Kelassa, joten tee Kelaan hakemus. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää sellaisiin sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea.

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSLOMAKE
Tulosta lomake ja toimita se sosiaali- ja terveyskeskukseen, hakemusta ei voi täyttää sähköisesti.