Akuuttiosasto, Osasto 1

Osastolla hoidetaan pääasiassa lyhytaikaista hoitoa vaativia potilaita ja toteutetaan kuntoutusta yhteistyössä potilaan kanssa. Saattohoito on keskitetty tälle osastolle.

Potilaan omia voimavaroja pyritään hyödyntämään päivittäisissä toiminnoissa, tavoitteena on potilaan oman toimintakyvyn säilyminen ja parantuminen.

Päämääränä on potilaan tarpeista lähtevä laadukas hoito.

Osastolla hoidetaan:
- infektiopotilaita

-sisätautipotilaita

-kirurgisia potilaita

-neurologisia potilaita

-muistisairaita

-katkaisuhoitoa vaativia päihdepotilaita

-tutkimus- ja toimenpidepotilaita

-syöpäpotilaita

-saattohoito potilaita

Tietoa osastosta

Osastolla on 20 potilaspaikkaa, joista neljä on yhden hengen huonetta. Osastolle tullaan jatkohoitoon lääkärin lähetteellä omalta poliklinikalta, alueen terveyskeskusten päivystyksestä sekä erikoissairaanhoidosta.

Lääkäri on osastolla arkipäivisin virka-aikaan.

Vierailuaika on vapaa. Toivomme, että aamupäivä rauhoitetaan hoitotoimenpiteitä ja lääkärinkiertoa varten. Potilaiden voinnin tiedustelut mieluummin puolenpäivän jälkeen.