Akuuttiosasto I

Vuodeosaston toiminta on keskittynyt pääasiassa ns. akuuttihoitoon, jolloin potilaat tulevat jatkohoitoon osastolle terveyskeskuksen omalta poliklinikalta tai erikoissairaanhoidosta.

Suuri osa potilaistamme on sisätauti-kirurgisia vanhuspotilaita, mutta hoidamme myös muita potilasryhmiä, esim. mielenterveys- ja päihderiippuvaisia sekä Coxassa leikattuja tekonivelpotilaita. Saattohoitopotilaiden ja syöpäpotilaiden oireenmukaista hoitoa toteutamme yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.

Mahdollisuuksien mukaan osasto tarjoaa jaksohoitoa ja kuntoutusjaksoja potilaille, joita omaishoitajat hoitavat kotona. Osa potilaistamme odottaa jatkohoitopaikkaa hoivaosastolle tai pienkoteihin.

Osastolla on 25 potilaspaikkaa.

Vuodeosastolla hoitotyötä toteutetaan kolmessa työryhmässä eli modulissa.

ModuliHuoneetOmaisenne voinnista tiedustelut
1-moduli1 - 4, 6, 8puh. 040 1330 422
2-moduli5, 7, 9 - 13puh. 040 1330 423
puh. 040 1330 424

Omaiset ja ystävät ovat tervetulleita osastollemme. Toivomme kuitenkin, että aamupäivät rauhoitetaan lääkärinkierron ja aamutoimille.

Vierailuaika on päivittäin klo 12 - 19

Hoitotyön perusajatuksena osastoilla on kuntouttava työote, mikä näkyy päivittäisessä hoitotyössämme potilaan omien voimavarojen hyödyntämisenä. Hoitotyömme periaatteet ovat yksilöllisyyden periaate, omatoimisuuden periaate, hoidon jatkuvuuden periaate, kokonaisvaltaisen hoidon periaate, ja vaikuttamisen periaate. Nämä periaatteet lähtevät potilaasta ja niiden tavoitteena on yksilöllinen, potilasta kunnioittava hoitotyö, jossa potilaalla on oikeus tulla kuulluksi, vaikuttaa ja päättää häntä koskevissa asioissa. Ajattelemme, että on ”tärkeämpää tuntea hyvin ihminen, jolla on sairaus, kuin sairaus, joka ihmisellä on”.