Kuntoutusosasto, Osasto 2

Osastolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat aktiivista kuntoutusta akuuttihoidon jälkeen. Kuntouttava hoitotyö on osastomme toiminnan perusta. Rohkaisemme potilaita omatoimisuuteen, jotta toimintakyky säilyisi ja potilaan olisi mahdollista palata kotiin tai aikaisempaan hoitopaikkaan.

Kaikki toiminta potilaan kanssa on kuntoutusta: kävelyttäminen, wc-käynnit, omatoiminen ruokailu, pukeutuminen, peseytyminen ja

jopa istuminen sekä osaston aktiviteetteihin osallistuminen.

Kuntoutusosastolla lääkäri ei kierrä päivittäin. Sairaanhoidollisissa asioissa hoitajat ovat yhteydessä lääkäriin ja tarvittaessa lääkäri käy potilaan luona.

Tietoa osastosta

Osastolla on 10 potilaspaikkaa, joista kaksi yhden hengen huonetta. Osastolle tullaan lääkärin lähettämänä tai erikoissairaanhoidosta suoraan jatkohoitoon.

Vierailuaika on vapaa. Toivomme, että aamupäivä rauhoitetaan hoitotoimenpiteitä varten.

Potilaan kuntoutumisen tukeminen sosiaali- ja terveyskeskuksen kuntoutusosastolla