Kuntoutusosasto II

Hoivasasto toimii pääosin hoiva- ja pitkäaikaispotilaita hoitavana osastona täysin uudistetuissa tiloissa. Osaston hoitotyön perusajatuksena on hoitaa potilaat osastolla loppuun saakka. Osastolla on käytössä kuntouttava työote eli potilaan jäljellä olevia voimavaroja pyritään hyödyntämään.

Osastolla hoidetaan tilanteen mukaan myös kuntoutus ja intervallipotilaita.

Osastolla on 14 potilaspaikkaa, osastolle tullaan lääkärin lähettämänä tai toisesta sairaalasta jatkohoitoon.

Osaston vierailuaika on klo 12 - 19.

Omaiset ovat tervetulleita katsomaan potilaita vapaasti päiväaikaan vierailuajan puitteissa. Omaiset voivat osallistua hoitotyöhön esimerkiksi syöttämällä tai ulkoiluttamalla potilaita. Monet potilaat nauttivat myös siitä, että heille luetaan sanomalehtiä.

Vuodeosastolla hoitotyötä toteutetaan kahdessa työryhmässä eli modulissa.

Omaisenne vointia voitte tiedustella numerosta 040 1330 425 tai 044 4860 030

Hoitotyömme periaatteet ovat yksilöllisyyden periaate, omatoimisuuden periaate, hoidon jatkuvuuden periaate, kokonaisvaltaisen hoidon periaate, ja vaikuttamisen periaate. Nämä periaatteet lähtevät potilaasta ja niiden tavoitteena on yksilöllinen, potilasta kunnioittava hoitotyö, jossa potilaalla on oikeus tulla kuulluksi, vaikuttaa ja päättää häntä koskevissa asioissa. Ajattelemme, että on ”tärkeämpää tuntea hyvin ihminen, jolla on sairaus, kuin sairaus, joka ihmisellä on”.