Hoitomaksut

Ajankohtaista:
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2020

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.3.2020 päättänyt varhaiskasvatuksesta perittävistä asiakasmaksuista 1.8.2020 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 1.8.20 alkaen enintään 288 € ja pienin perittävä kuukausi maksu on 27 €.
Varhaiskasvatuksen asiakasperheille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset 1.8.2020 alkaen. Ajantasaiset tulotiedot pyydetään toimittamaan 31.8.2020 mennessä. Tarkempi tiedote asiasta lähetetään asiakasperheille Päikyn kautta toukokuun aikana.

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatusmaksujen määräytymisperusteet ja maksujen perusteena olevia tuloja koskevat määräykset perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin sekä kunnan sivistyslautakunnan päätöksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa lain mukaisesti varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut joka toinen vuosi. Seuraava indeksitarkistus on 1.8.2020.
Maksu määrätään lapsen hoitoon tulopäivästä pääsääntöisesti koko toimintavuodeksi kerrallaan.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla.

Tiedote varhaiskasvatuksesta perittävistä asiakasmaksuista on luettavissa kokonaisuudessaan viereisestä linkistä.

Lisätietoa asiakasmaksuista ja laskutuksesta saa varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä, puh. 050 400 7651.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki
Mikäli perhe saa lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, tulee vanhempien tehdä kunnallisen kokopäivähoidon/osapäivähoidon aloittamisesta ilmoitus Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon.

Tuloselvitys

Perheen tuloselvitykset on toimitettava hoidon alkamisesta viimeistään seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä. Jos perhe ei halua toimittaa tulotietoja tai ei toimita niitä määräaikaan mennessä määrätään korkein asiakasmaksu.
Tuloselvityksen voi tehdä sähköisessä asiointipalvelussa, jossa voit joko hyväksyä korkeimman maksuluokan tai toimittaa tulotietojen liitteet. Tuloselvityksen paperilomaketta ei tarvitse täyttää, kun tiedot annetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.
Yrittäjän tulee aina lähettää myös yrittäjän tuloselvitys-lomake liitteiden lisäksi, ellei perhe ole hyväksynyt korkeinta maksua. Lomakkeen voi tulostaa varhaiskasvatuksen lomakkeista.

Hyväksyttyäsi päätösten sähköisen tiedoksiannon varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätös on luettavissa sähköisessä asiointipalvelussa. Muista tarkistaa sähköpostiosoitteesi, tieto valmistuneesta päätöksestä lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.