Hoitomaksut

Varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatusmaksujen määräytymisperusteet ja maksujen perusteena olevia tuloja koskevat määräykset perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin sekä kunnan sivistyslautakunnan päätöksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa lain mukaisesti varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut joka toinen vuosi. Seuraava indeksitarkistus on 1.8.2020.
Maksu määrätään lapsen hoitoon tulopäivästä pääsääntöisesti koko toimintavuodeksi kerrallaan.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla.

Tiedote varhaiskasvatuksesta perittävistä asiakasmaksuista on luettavissa kokonaisuudessaan viereisestä linkistä.

Lisätietoa asiakasmaksuista ja laskutuksesta saa varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä, puh. 050 400 7651.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki
Mikäli perhe saa lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, tulee vanhempien tehdä kunnallisen kokopäivähoidon/osapäivähoidon aloittamisesta ilmoitus Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon.

Tuloselvitys

Perheen tuloselvitykset on toimitettava hoidon alkamisesta viimeistään seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä. Jos perhe ei halua toimittaa tulotietoja tai ei toimita niitä määräaikaan mennessä määrätään korkein asiakasmaksu.
Tuloselvityksen voi tehdä sähköisessä asiointipalvelussa, jossa voit joko hyväksyä korkeimman maksuluokan tai toimittaa tulotietojen liitteet. Tuloselvityksen paperilomaketta ei tarvitse täyttää, kun tiedot annetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.
Yrittäjän tulee aina lähettää myös yrittäjän tuloselvitys-lomake liitteiden lisäksi, ellei perhe ole hyväksynyt korkeinta maksua. Lomakkeen voi tulostaa varhaiskasvatuksen lomakkeista.

Hyväksyttyäsi päätösten sähköisen tiedoksiannon varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätös on luettavissa sähköisessä asiointipalvelussa. Muista tarkistaa sähköpostiosoitteesi, tieto valmistuneesta päätöksestä lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.