Varhaiskasvatuksen hoitoaikamuodot

Toimintakausi 1.8.2018 - 31.7.2019

Lapsella on oikeus kokoaikaiseen yli 86 h/kk (yli 20 h/vko) varhaiskasvatukseen jos molemmat huoltajista ovat töissä tai opiskelevat päätoimisesti.
Lapsella on oikeus osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen enintään 85 h/kk (enintään 20 h/vko), jos toinen huoltajista ei ole töissä tai opiskele päätoimisesti. Osa-aikainen varhaiskasvatus on mahdollista vain päiväkodeissa.

Perhepäivähoidossa on käytettävissä ainoastaan kolme ylintä maksuporrasta (141-155 h/kk, 156-170 h/kk tai yli 171 h/kk).

Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta päivähoidosta peritään kuukausimaksu perheen koon ja tulojen sekä lapsen hoidosta sovitun hoitoajan mukaan. Esiopetusaika 4 h/pv on maksutonta. Jos sopimuksen mukainen hoitoaika ylittyy koulujen loma-aikoina peritään toteutunutta tuntimäärää vastaava maksu.
Esiopetusta täydentävään päivähoitoon ei ole oikeutta silloin, jos perheen vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona.

Huoltaja tekee sopimuksen lapsen kuukausittaisesta hoitoajasta. Jos hoidontarve vaihtelee kuukausittain sopimus tehdään maksimitarpeen mukaan. Sopimus kuukausittaisesta tuntimäärästä tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi, mutta sitä voidaan muuttaa huoltajan työstä tai opiskelusta johtuvasta syystä myös aiemmin.
Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu laskutetaan sovitun hoitoajan mukaan. Mikäli sopimuksen mukainen tuntimäärä ylittyy kuukauden sisällä, peritään toteutunutta tuntimäärää vastaava maksu. Jos ylitys tapahtuu kahtena peräkkäisenä kuukautena, sopimus kuukausittaisesta hoidontarpeesta muutetaan kunnan toimesta tuntien käyttöä vastaavalle maksuportaalle. Jos todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, laskutetaan sopimuksen mukaisesti.

Hoitoaikaperusteisen asiakaslaskutuksen vaihtoehdot ovat;

Sovittu hoitoaika/kk

Maksuprosentti
kokopäivähoidon maksuta

Keskim. hoitoaika/vko

0 - 85 h50 %enint. 20 h
86 - 120 h70 %20 - 26 h
121 - 140 h80 %26 - 30 h
141 - 155 h85 %30 - 35 h
156 - 170 h90 %35 - 40 h
yli 171 h100 %yli 40 h

(Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidon (yli 171 h/kk) hoitomaksu on enintään 290 €/kk. Toisesta lapsesta enintään 261 €/kk.)

Tilapäinen päivähoito

Päiväkodeista on mahdollista hakea hoitopaikkaa myös tilapäiseen päivähoidontarpeeseen (enintään 5 läsnäolopäivää kuukaudessa). Tilapäistä varhaiskasvatuspaikkaa voi kysyä suoraan varhaiskasvatusyksikön päälliköltä. Tilapäisestä päivähoidosta peritään 18 €/ lapsi/ läsnäolokerta. Maksu on tuloista riippumaton ja oikeus kotihoidontukeen säilyy.