Varhaiskasvatuksen perheohjaus

Varhaiskasvatuksen perheohjaus on perheiden tukemista ja ohjausta esim. lapsen kasvuun, kehitykseen, temperamenttiin tai sairauteen liittyvissä asioissa. Vanhemman avioeron, epävarman vanhemmuuden tai sairauden aikana perheohjaajan tuki ja ohjaus voi olla myös avuksi. Perheohjaajan tapaamisen voi sopia tapahtuvan lapsen kodissa kotikäyntinä, toimistossa tai varhaiskasvatusyksikössä. Kotikäynnin aikana perheohjaajan kanssa voi keskustella konkreettisista käytännön keinoista ja vinkeistä. Perheohjaajan kanssa on mahdollisuus tehdä yhdessä kotiin käytettäväksi mm. lapsen ohjausta ja päiväjärjestystä helpottavia kuvia sekä erilaisia viikkokalenterimalleja. Usein kotikäynnin aikana saattaa tulla tilanteita, jossa vanhemmat voivat perheohjaajan opstuksella harjoitella oman lapsen ohjaamista niissä tilanteissa, joissa kokee tarvitsevansa neuvoja.

Perheohjaus on ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen perheohjausta yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, mikäli perhe antaa yhteistyöluvan. Perheohjaaja on sovittaessa mukana mm. lapsen omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä. Palvelu on maksutonta, johon ei tarvitse lähetettä. Perhe voi ottaa yhteyden myös itse. Perheohjaaja toimii alle kouluikäisten lasten perheiden kanssa, joilla on voimassa varhaiskasvatuksen asiakkuus. Perheohjaaja ohjaa myös vanhempien ja lasten suljettuja vertaistoimintaryhmiä sekä avoimen varhaiskasvatuksen perhekerhoja ja lastenkerhoa.

Alla olevista mainoksista pääsee klikkaamalla tarkempiin tietoihin.