Perhepäivähoito

Kunnallinen perhepäivähoito on kunnan tuottama varhaiskasvatuspalvelu, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa. Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua samanaikaisesti enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi. Lapsimäärään lasketaan hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Perhepäivähoitajana toimivalla työntekijällä suositellaan olevan vähintään perhepäivähoitajan ammattitutkinto. Esimiehenä toimii varhaiskasvatusyksikön päällikkö. Tällä hetkellä perhepäivähoito toimii Kyröskosken yksikössä.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella.

Hoitoa tarjotaan pääsääntöisesti klo 7-17 välisenä aikana. Perhepäivähoitajan työaika on 40h/vko, joka tarvittaessa tasoitetaan 13 viikon työaikajakson aikana.

Perhepäivähoidossa perhe voi valita lapsen hoitoajan tuntiperusteisesti ( 141-155 h/kk, 156-170 h/kk tai yli 171 h/kk).

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa tavoitteellista varhaiskasvatusta, jota ohjaa Hämeenkyrön kunnan oma sekä valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Perhepäivähoitajat vastaavat oman ryhmänsä toiminnasta. Lasten yksilölliset vasut laaditaan yhdessä vanhempien ja varhaiserityisopettajan kanssa. Perhepäivähoitoon laaditaan oma toimintasuunnitelma esimiehen ja varhaiserityisopettajan johdolla, yhdessä perhepäivähoitajien kanssa. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan kerran kuussa hoitajailloissa sekä tiimiarvioinnissa toimintakausien loppupuolella.

Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä lähipäiväkodin kanssa. Siirtymäkäytännöt perhepäivähoidosta päiväkotiin pyritään pitämään osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua. Lapsen lähestyessä 5 vuoden ikää, ehdotetaan huoltajille mahdollisuutta lapsen siirtymisestä päiväkotiin vasun asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Varahoito järjestetään ensisijaisesti Kirkonkylän päiväkodissa. Perhepäivähoitolasten vanhemmilla on mahdollisuus järjestää varahoito itse, jolloin päivähoitolaskussa hyvitetään päiväkohtainen hoitopäivämaksu.