Arviointi ja kehittäminen

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Yksiköiden toimintasuunnitelmaa arvioidaan jokaisen toimintakauden aikana ja käytetään arvioinnin tuloksia toiminnan kehittämiseen. Huoltajille tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt yksiköissä vuosittain.

Koko kunnan varhaiskasvatusta arvioidaan laajemmalla huoltajille osoitetulla palautekyselyllä viiden vuoden välein. Seuraavan kerran tämä toteutetaan vuonna 2019. Palautteen tulokset julkistetaan asiakkaille ja sivistyslautakunnalle. Tulokset ovat pohjana koko kunnan varhaiskasvatuksen pitkän aikavälin kehittämistyölle.

Palaute