Erilaiset kielet ja kulttuurit varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa lapset oppivat kieltä tavallisissa arjen tilanteissa puhuen, kuunnellen, laulaen ja leikkien. Kielen oppiminen tukee myös kotoutumista ja osallistumista. Suomen kielen (S2) opetusta annetaan myös erillisinä tuokioina pienemmissä ryhmissä.

Erilaiset kulttuurit ja uskonnot kohdataan kunnioittaen, niistä keskustellen ja niihin tutustuen. Ne ovat voimavara ja rikkaus.

Kaikille lapsille laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan asioita kielestä, kulttuurista, perheelle ja lapselle tärkeistä asioista. Palavereissa ja vanhempainilloissa käytetään tarpeen vaatiessa apuna tulkkipalveluita.

Täysin ruotsinkielen opetus toteutetaan tällä hetkellä ostopalveluna Tampereella.

Vanhemman tehtävä on antaa lapselle hyvä malli omasta äidinkielestään, joten puhu, lue tai laula lapselle omalla kielelläsi. Jos vanhemmilla on keskenään eri äidinkieli, kummankin vanhemman tehtävä on puhua lapselle omaa äidinkieltään. Perheen sisäisten kielten osaaminen on kaiken oppimisen perusta, mikä tukee muiden kielten oppimista.

Anna lapsellesi aikaa ja rauhaa oppia ja sopeutua.

Kerro perheesi ja kulttuurisi perinteistä ja tavoista kasvattajille: kuinka haluat niitä huomioitavan ja toteutettavan.