Leikki

Varhaiskasvatuksessa kaikki toiminta on leikinomaista ja leikki onkin tärkein oppimismenetelmä. Leikin kautta lapsi hahmottaa maailmaa ja leikkitilanteissa on läsnä monia ulottuvuuksia. Esimerkiksi matemaattisia taitoja voi harjoitella leikkien, kun taas toisaalta leikki antaa lapselle mahdollisuuden olla jotakin muuta kuin itse on.

Varhaiskasvatuksen arjessa leikki saa näkyä ja kuulua. Silti leikkirauhan säilyttämistä ja mahdollisuutta pitkäkestoiseen leikkiin pidetään tärkeänä. Päiväkodeissa kaikki tilat ovat käytettävissä lasten leikkiä varten, jolloin myös leikkiin keskittyminen omassa rauhassa on mahdollista. Pienryhmätoiminnalla ja päivittäistoimintoja (ulkoilut ja ruokailut) porrastamalla myös leikille voidaan antaa enemmän tilaa ja aikaa. Aina ei leikkiä tarvitse siivota pois vaan lapset voivat halutessaan jatkaa leikkejään esimerkiksi seuraavana päivänä.

Lasten leikkejä havainnoimalla kasvattajat saavat tärkeää tietoa lapsen taidoista ja oppivat tuntemaan lapsen yksilölliset luonteen piirteet. Aikuisen läsnäolo lasten leikeissä on tärkeä mutta lasten yksilölliset tarpeet määrittävät aikuisen roolia lasten leikeissä. Lapsen ikä-ja leikkitaitotason mukaan aikuinen on joko kiinteästi mukana toiminnassa tai enemmän havainnoija ja tarkkailija ohjaillen tarpeen tullen leikin suuntaa. Myös leikki voi olla aikuisen ohjaamaa toimintaa, jossa harjoitellaan vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja. Lapsen kasvaessa kaverit ja heidän kanssaan leikkiminen tulevat yhä tärkeämmiksi. Aikuisen tehtävä on tukea lasten kaverisuhteiden syntymistä ja ryhmään kuulumista.