Pienryhmätoiminta

Pedagogisesti suunnitelmallinen pienryhmätoiminta on osa hämeenkyröläistä varhaiskasvatusta. Pienryhmätoiminta on nimensä mukaan toimimista pienissä ryhmissä. Pienryhmä voi olla aina sama tai vaihdella joustavasti paikalla olevien lasten tarpeiden ja tilanteiden mukaan päivittäin, variaatioita on monenlaisia. Toimimme pienryhmissä läpi päivän. Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa tämä tarkoittaa sitä, että ohjattujen toimintahetkien lisäksi pyrimme toteuttamaan kaikki arjen tilanteet kuten ruokailut ja pukemistilanteet pienissä ryhmissä.

Pienryhmässä yksittäinen lapsi tulee helpommin kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Pienryhmässä toimiminen mahdollistaa lapsen rohkaistumisen, lähemmän tutustumisen ja vuorovaikutuksen aikuiseen ja muihin pienryhmän lapsiin. Tämä vaikuttaa positiivisesti vuorovaikutustaitoihin ja tätä kautta kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Myös lapsen omien, hetkessä syntyneiden ideoiden toteuttaminen mahdollistuu, kun ryhmä on pieni.