Mitä ja miksi?

Hämeenkyrön varhaiskasvatussuunnitelma 2017 perustuu varhaiskasvatuslakiin ja valtakunnalliseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 -asiakirjaan.

Tämä asiakirja on velvoittava 1.8.2017 alkaen koskien sekä kunnallista että yksityisten palveluntuottajien tarjoamaa ja kunnan valvomaa varhaiskasvatusta. Se kattaa varhaiskasvatuksen päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja vuorohoidossa sekä mahdollisen avoimen leikkitoiminnan. Hämeenkyrön varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan suomen kielellä ja sähköisessä muodossa.

Hämeenkyrön varhaiskasvatussuunnitelma koostuu valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, perusteiden edellyttämistä paikallisista näkökohdista sekä hämeenkyröläisen varhaiskasvatuksen ominaispiirteitä ja toimintatapoja kuvaavasta sisällöstä.

Hämeenkyröläisen varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hämeenkyrön varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on, että lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään saadessaan tarpeitaan vastaavaa kasvatusta. Tavoitteena on myös, että lapsi toimii kasvattajien hellässä huomassa osana ympäristöään ja yhteisöään.

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman perusteella toimintayksiköt laativat yksikkökohtaisen toimintasuunnitelman vuosittain. Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu siten, että henkilöstöllä, huoltajilla ja lapsilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Paikallisissa linjauksissa on otettu huomioon Hämeenkyrön kunnan strategiat sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.

Kuvat