Hämeenkyröläisyys

Hämeenkyrö on pitkän paperiteollisuuden historian omaava luonnonkaunis maalaiskunta, joka on rakentunut kansalliseepos Kalevalassakin mainitun ”Hämeen Hälläpyörän”, kosken ympärille. Suuressa osassa Hämeenkyrön keskiötä on myös kyröläinen kirjailija Nobelisti F.E Sillanpää.

Hämeenkyrö on laaja kunta ja varhaiskasvastusta järjestetään tasaisesti eri puolilla pitäjää. Varhaiskasvatuksessa ympäröivä luonto on suuressa merkityksessä arjessamme. Painotamme kestävää elämäntapaa. Ympäristöä hyödynnetään toiminnassa päiväkodin sijainnista riippuen joko päivittäin tai viikottain. Kaikki lapsiryhmät käyvät metsäretkillä opettelemassa metsän sekä luonnon kunnioitusta. Taajama-alueiden ulkopuolella sijaitsevien yksiköiden toiminnassa luonto ja maatalous ovat hyvin suuressa merkityksessä jo pelkän sijaintinsa ansiosta. Kaikki ryhmät järjestävät retkiä myös muuhun lähiympäristöönsä, esimerkiksi leikkipuistoihin, torille tai marjatiloille.

Hämeenkyrön varhaiskasvatus on liittynyt 1.8.2014 valtakunnalliseen Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen "Suomi, jonka haluamme 2050"