Kestävä elämäntapa

Kestävä elämäntapa on käsitteenä paljon laajempi kuin ympäristökasvatus. Sen päämääränä on kasvattaa tulevaisuuden ympäristökansalaisia. Osana kestävän elämäntavan kasvatusta kaikki Hämeenkyrön varhaiskasvatusyksiköt kuuluvat Vihreä Lippu-ohjelmaan.

Kestävä kehitys jaotellaan neljään osa-alueeseen, joita myös varhaiskasvatuksen toiminnassa toteutetamme.

SOSIAALISESTI KESTÄVÄ KEHITYS

Tämä osa-alue pitää sisällään lapsen osallisuuden, kaveri- ja tunnetaitojen harjoittelun sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sisäistämisen. Lapset oppivat, että kaikki ovat tärkeitä omina itsenään ja yhteistyössä on voimaa. Leikki on iso osa sosiaalisesti kestävän kehityksen oppimista. Siinä opitaan luontevasti jakamista, kompromisseja sekä auttamista.

Sosiaalisesti kestävän kehityksen kasvatukseen liittyen kunnan varhaiskasvatuksessa on laadittu Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma

EKOLOGISESTI KESTÄVÄ KEHITYS

Ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa luonnonvarojen kunnioittamista, säilyttämistä sekä säästämistä. Se näkyy mm. ruokailuissamme; ohjeistamme lapsia ottamaan sopivan määrän ruokaa. Lapset oppivat myös muun muassa välttämään ylimääräistä veden kulutusta, sammuttamaan valot sekä piirtämään paperin molemmille puolille.

TALOUDELLISESTI KESTÄVÄ KEHITYS

Tämä kestävän kehityksen osa-alue painottuu luonnonvarojen säästämiseen ja sitä kautta taloudellisuuteen. Panostamme mm. mahdollisimman vähäiseen kulutukseen sekä sähkön- ja vedensäästöön. Askartelemme mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleista ja uusiokäytämme materiaaleja. Tavoitteena on tehdä vähemmästä enemmän!

KULTTUURILLISESTI KESTÄVÄ KEHITYS

Vietämme juhlapäiviä ja toimimme arjessa jakaen samalla lauluja, leikkejä sekä toimintatapoja tuleville sukupolville. Pohdimme, miten huomioida eri juhlapäiviä samalla kotimaamme kulttuuria kunnioittaen. Tutustumme eri kulttuureihin ja opimme, että kulttuureita on monenlaisia ja asioita voi tehdä monella, yhtä arvokkaalla tapaa.