Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa on kirjattu viisi laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta sekä viisi oppimisen aluetta. Lapsella on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa kasvattaja huolehtii, että kaikki nämä osa-alueet huomioidaan. Hämeenkyrön varhaiskasvatussuunnitelmassa näistä osa-alueista uutena asiana on haluttu nostaa esiin monilukutaito ja tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen.

Monilukutaito on muuttuneessa yhteiskunnassamme tärkeä taito. Varhaiskasvatuksessa pyrimme tarjoamaan lapselle valmiuksia tunnistaa ja tulkita moninaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Lapselle luetaan monipuolisia ja vaihtelevia tekstejä, hänen kanssaan riimitellään, lorutellaan, hassutellaan. Lasta kannustetaan myös itse käyttämään kieltä rikkaasti ja rohkeasti. Lasten kanssa käytetään myös kuvia, ääniä sekä multimediaa.

Nykypäivänä media on vahvasti läsnä lasten elämässä kaikkialla. Media pitää sisällään niin painetut kirjat ja lehdet kuin myös yhä laajenevassa määrin internetin ihmeellisen maailman. Lasta kiinnostavan median hyödyntäminen on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Lapsella on varhaiskasvatuksessa mahdollisuus turvallisesti tutustua myös kaikkialla läsnä olevaan mediaan sekä erilaiseen teknologiaan. Teknologiakasvatuksessa tärkeää on, että lapsille annetaan mahdollisuus kokeilla ja tutkia sekä saada ohjausta erilaisten teknologisten välineiden käyttämiseen ja sitä kautta uuden oppimiseen. Teknologiakasvatus on uusi osa-alue myös kasvattajille, mutta se tarjoaa hyvän mahdollisuuden kokeilla, oivaltaa ja oppia yhdessä lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle on tulossa koulutusta teknologiakasvatukseen liittyen syksyllä 2017.