Yksityinen varhaiskasvatus

Vanhemmat voivat valita alle kouluikäisen lapsen hoidon kuntien valvomista, yksityisen päivähoidon tuottajien palveluista tai palkata kotiinsa työsuhteisen hoitajan. Näihin palveluihin perheet voivat hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea.

1.1.2019 alkaen Hämeenkyrössä on mahdollisuus valita palvelusetelillä tuettava yksityinen päiväkodissa tai perhepäivähoidossa toteutettava varhaiskasvatus. Hämeenkyrön kunnan myöntämä palveluseteli käy Hämeenkyrön kunnan hyväksymiin palveluseteliyksiköihin.
Lue lisää palvelusetelistä

Yksityisen hoidon tuella toimiviin palveluihin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät hoitosopimuksen, jossa sopivat varhaiskasvatukseen liittyvistä käytännöistä. Varhaiskasvatuksen tuottaja määrittää hoitomaksun.

Yksityisten palvelujen ohjaus ja valvonta

Kunnan yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen ohjauksesta ja valvonnasta vastaava henkilö tekee ohjauskäyntejä yksikköön, yleensä noin kerran vuodessa ja tarvittaessa.
Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan lapsiryhmä- ja henkilökuntatiedot kaksi kertaa vuodessa siihen tarkoitetulla lomakkeella valvonnasta vastaavalle henkilölle. Jos toiminnassa ilmenee virheitä tai rikkeitä palveluntuottajalla on kuukausi aikaa korjata mainitut puutteet. Jos niitä ei aikarajan puitteissa ole korjattu, on valvontaviranomainen velvollinen ilmoittamaan asiasta AVI:in.