Palveluseteli

Hämeenkyrössä on mahdollisuus tulosidonnaiseen varhaiskasvatuksen palveluseteliin 1.1.2019 alkaen. Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa. Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on harkinnanvarainen etuus. Palveluseteli myönnetään vain hämeenkyröläiselle perheelle samoilla kriteereillä kuin kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi ja se myönnetään hakukuukauden alusta.

Perhe voi hakea kunnalta palveluseteliä ja valita hoitopaikan kunnan hyväksymien yksityisten palvelusetelipäiväkotien joukosta. Palveluseteli voidaan myöntää lapselle, joka on varhaiskasvatusoikeuden piirissä. Seteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea, siihen liittyvää kuntalisää tai kotihoidon tukea.

Palvelusetelihakemus täytetään sähköisesti. Linkki sähköiseen asiointiin löytyy kunnan nettisivuilta kohdasta sähköinen asiointi. Palvelusetelin hakemisen lisäksi tulee hakea yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella varhaiskasvatuspaikkaa.