Palvelusetelin arvo ja asiakkaan omavastuuosuus

Palveluseteli on lapsikohtainen. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon, perheen bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen/ hoitoajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä.

Palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy Hämeenkyrön varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen mukaisesti. Palveluntuottaja laskuttaa lapsen hoidosta omavastuunne verran (sama kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu) ja osa yksiköistä perii lisäksi lisämaksua. Palvelusetelin omavastuuosuuden laskemisesta saat lisätietoa varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä.

Palvelusetelin muutokset

Oikeus tulosidonnaiseen palveluseteliin ja/tai sen suuruuteen tarkistetaan ja huoltaja/huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan, mikäli:

– perheen osoite muuttuu toiseen kuntaan
– perheen tulot muuttuvat olennaisesti (esim. työttömyyden tai työhön menon vuoksi). Toimitettujen tulotietojen mukainen palvelusetelipäätös tehdään seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Tulotositteet tai suostumus korkeimpaan maksuun toimitetaan sähköisen asioinnin kautta tai sähköpostilla os. sari.ahonen(at)hameenkyro.fi.
– perhesuhteissa tapahtuu muutoksia (esim. perheenjäsenten lukumäärä muuttuu, täytä palvelusetelin muutoslomake)
– lapsen huoltajuus muuttuu
– lapsen palveluntarve muuttuu, täytä uusi palvelusetelihakemus sähköisessä asioinnissa tai palvelusetelin muutoslomake.
Hakemuksessa tahallisesti annettujen virheellisten tietojen vuoksi hakemus voidaan hylätä.

Palveluseteliin liittyvät muutokset tulee ilmoittaa viipymättä varhaiskasvatuksen toimistosihteerille tai palvelusetelitoiminnasta vastaavalle palvelupäällikölle.

Palvelusetelin irtisanominen

Palvelusetelin irtisanominen tehdään sähköisen palvelun kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostiviestillä palvelupäällikkö Päivi Papinaholle sen jälkeen, kun irtisanomisesta on sovittu palveluseteliyksikön johtajan kanssa. Irtisanomisessa on huomioitava sopimuksessa sovittu irtisanomisaika.