Tietoa Hämeenkyröstä

Hämeenkyrössä on noin 10 600 asukasta. Hämeenkyröläisistä alle 15-vuotiaita on noin 1900 ja sama määrä jo varttuneessa yli 65 vuoden iässä.

Elinkeinorakenne:

  • maa- ja metsätalous 10 %
  • teollisuus 32 %
  • palvelut 58 %

Työttömyysaste on 10,4% (30.6.2017).

Veroprosentti vuonna 2018 on 22 %.

Kunnan alue (koko pinta-ala 505 km²)

  • maa pinta-ala 466 km² (peltoa 102 km² ja metsää 320 km²)
  • järviä 40 km²
  • kaava-aluetta 800 ha