Koronavirus

Maskeja suositellaan käytettäväksi joukkoliikenteessä, koronavirustestiin mentäessä ja karanteeniin määrätyille aina kodin ulkopuolella liikuttaessa. Lisäksi maskeja suositellaan käytettäväksi julkisissa tiloissa ja kokoontumisissa aina silloin, kun turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa.

Tutustu THL:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maskisuosituksiin

Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 24.9.2020 klo 16.00

  Infektiotiedote

  Uusi tiedote julkaistaan viikottain Hämeenkyrön kunnan terveyspalveluiden pääsivulle, katso tästä lisätietoa.

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa ja päivittää koronaviruksen tilannekuvaa Suomessa ja maailmalla ja antaa toimintaohjeita.

  THL:n koronavirusohjeet

  https://www.tays.fi/korona

  Kunta antaa ulkoisia ja sisäisiä toimintaohjeita ja toteuttaa paikallisia toimenpiteitä koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi virallisten linjausten ja aluehallintoviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.

  Koronavirusepidemiatilanne on selvästi etenemässä valtakunnallisesti, Pirkanmaalla ja Hämeenkyrössä. Syksyn koronavirukselle altistumiset ovat suurimmaksi osaksi kotimaassa saatuja joukkoaltistumisia.

  Kaikissa infektioissa on tärkeä huolehtia hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu) ja yskimällä oikein, niin että taudinaiheuttajat eivät leviä. Lievissäkin infektio-oireissa on aiheellista välttää työssäkäyntiä, julkisilla paikoilla (myös kaupat) asiointia, joukkoliikenteen käyttöä ennen koronaviruksen poissulkemista koronavirusnäytetestauksella.

  Koronavirusnäytteen ajanvaraus puh. 041 730 5742 (virka-aikana ja Hämeenkyrön päivystysaikana).  

  Koronaneuvontapuhelin aikuiset puh. 044 486 0581 (virka-aikana ja Hämeenkyrön päivystysaikana).

  Kasvomaskit

  Maskeja suositellaan käytettäväksi joukkoliikenteessä, koronavirustestiin mentäessä ja karanteeniin määrätyille aina kodin ulkopuolella liikuttaessa. Lisäksi maskeja suositellaan käytettäväksi julkisissa tiloissa ja kokoontumisissa aina silloin, kun turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa.

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje maskien käytöstä:

  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

  Kunta jakaa maskeja vähävaraisille joukkoliikenteen käyttäjille muun muassa kirjastossa ja kunnan asiointipisteessä.

  Tapahtumien järjestäminen

  • Hämeenkyrössä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin tarvitaan lupa ja turvallisuus- ja hygieniasuunnitelman hyväksyntä kunnan tartuntatautilääkäriltä.

  • Jos tapahtuma edellyttää lupaa poliisilta, tartuntatautien leviämisen ehkäisyyn liittyvä turvallisuussuunnitelma lähetetään erillisenä liitteenä.

  • Jos kyse on pienemmästä kokoontumisesta, vapaamuotoinen lupapyyntö sähköpostilla riittää.

  • Lupahakemus lähetetään ajoissa, vähintään yksi viikko ennen tapahtumaa ylilääkäri Tuomas Parmaselle.

  • Suunnitelman hyväksyttämisestä ja toteuttamisesta vastaa tapahtuman järjestäjä, vaikka tilaisuus olisi esimerkiksi kunnan tiloissa.

  • Tapahtumien järjestämisessä on huomioitava, että Pirkanmaa kuuluu epidemian kiihtymisalueeseen. Nykyisessä tilanteessa suositellaan arvioitavan tapahtuman järjestämisen tarpeellisuutta.

  Lupapyynnössä eli suunnitelmassa tulee esittää ja sitoutua seuraaviin pääkohtiin:

  • Tapahtuman kuvaus + osallistujamäärä + ajankohta

  • 1-2 metrin turvavälien toteutus ja periaatteet (myös valvonta eri tilanteissa)

  • Käsihygienia (käsidesit, mahdollisuus pestä kädet juoksevalla vedellä)

  • Ruokailuhygienia (jonotus, ruokien tarjoilu jne.)

  • Miten ilmoitetaan osallistujille, että infektio-oireisina ei saa tilaisuuteen osallistua (kirjallinen ilmoitus aina ja myös paikalle tultaessa oltava näkyvissä)?

  • Jos käytetään mikrofonia eri puhujien välillä, miten puhdistetaan jne.

  • Jos tilaisuudessa jaetaan käyttöön maskeja tai hanskoja, niin esitys tästä (tilaisuuden järjestäjän suositus)

  • Miten tilojen siivous on järjestetty tilaisuuden päätteeksi?

  Muutoksia kunnan palveluissa

  Sosiaali- ja perusturvapalvelut:

  • Yhteydenotot terveyspalveluihin ensisijaisesti puhelimitse. Kaikki palvelut toimivat ajanvarauksella, myös päivystyspalvelut.

  • Päivystyspisteisiin ei pidä hakeutua suoraan infektio-oireiden esiintyessä (nuha, yskä, kuume, lihas- ja nivelsäryt) ennen puhelinyhteydenottoa.

  • Kotihoidon osalta jatkuu edelleen suositus välttää fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan (riskiryhmät). Kotihoito tekee yksilöllistä arvioita palveluiden käytön tarpeesta.

  • Poikkeusolojen aikana toteutetaan harkinnanvaraisia vierailuja perusturvan yksiköissä.

  Ikäihmisten asumispalvelut:

  • Omaisten vierailut mahdollistetaan tarvittaessa sopimalla ne puhelimitse etukäteen.

  • Vierailijoiden on oltava terveitä.

  • Vierailijoiden määrä rajataan kahteen henkilöön kerrallaan.

  • Vieraiden on pysyteltävä vähintään 2m etäisyydellä asukkaista.

  • Vierailijoiden tulee käyttää visiiriä tai kasvomaskia vierailun ajan asukkaiden suojaamiseksi. Välineet saa vierailupaikan hoitajalta.

  • Vierailuiden väliin jätetään riittävästi aikaa, jotta sisätilat voidaan tuulettaa ja tarvittavat siivoukset tehdä ennen seuraavien vieraiden tuloa.

  • Videopuheluita ja kuvia hyödynnetään edelleen yhteydenpidossa.

  Osastot:

  • Omaisille järjestetään tarvittaessa tapaamiset.

  • Vierailijoiden on oltava täysin terveitä.

  • Vierailijoille annetaan tapaamiseen visiiriä/kasvosuojain.

  • Vierailussa noudatetaan 2m turvaväliohjeistusta.

  Tiedote osastojen vierailijoille.pdf

  Vammaispalvelut:

  • Omaisten vierailut sovitaan henkilökunnan kanssa puhelimitse etukäteen.

  • Omaiset voivat sopia henkilökunnan kanssa myös videopuheluista.

  Sivistyspalvelut:

  • Päiväkotien tiloihin ei oteta vierailijoita.

  • Päiväkodeissa vältetään huoltajien kulkua sisätiloissa.

  • Koulut jatkavat lähiopetuksessa, mutta valmiutta siirtyä tarpeen vaatiessa etäopetukseen on nostettu.

  • Koulujen tiloihin ei oteta ulkopuolisia vierailijoita.

  • Koulujen liikuntasaleissa jatkuu vuoroihin perustuva säännöllinen käyttö.

  • Kirjasto, nuorisotila, kuntosalit ja liikuntapaikat ovat auki normaalisti.

  • Kansalaisopiston toiminta on alkanut tavalliseen tapaan lähiopetuksena.

  • Harrastuspaikoille saa kuitenkin tulla vain terveenä ja niissä tulee noudattaa turvallisuus- ja hygieniaohjeita.

  • Mikäli turvavälien noudattaminen ei ole mahdollista, maskien käyttöä suositellaan.

  Tekniset palvelut:

  • Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla.

  • Kaavoitus ja rakennusvalvonta tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla.

  • Suunnittelutarve- ja poikkeamislupahakemukset sekä muut luvat käsitellään normaalisti Lupapisteen kautta. Katselmuksia tehdään mutta ennen niitä varmistetaan, että katselmukseen ei osallistu sairaan olevia tai riskiryhmään kuuluvia henkilöitä. Väkimäärärajoituksia katselmuksissa noudatetaan turvavälit huomioiden ja aloituskokoukset pidetään ulkotiloissa.

  Edelliset tiedotteet:

  Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 10.9.2020 klo 13.00

  Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 18.8.2020 klo 12.00.pdf

  Tiedostot