Koronavirus

Hämeenkyrön kunnan johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja seuraa koronatilanteen kehittymistä ja valtakunnallisia terveydenhuoltoviranomaisten ohjeita. Kunta on valmis tilanteen heti muuttuessa antamaan tarkempia ulkoisia ja sisäisiä toimintaohjeita.


Viimeisin kunnan tiedote: 27.3.2020 klo 14.00

Viimeisin infektiotiedote päivitetty 27.3.2020

Videotiedote - Poikkeusolotiedote 1 video Youtubessa

Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 27.3.2020 klo 14.00

Viranomaistiedote

Hämeenkyrön poikkeusolojen johtoryhmä tiedottaa 26.3.2020

Kunta toteuttaa paikalliset toimenpiteet valtioneuvoston ja aluehallintoviraston ohjeistuksesta. Seuraavat palvelut on keskeytetty tai niissä on rajauksia koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi ja sen vaikutusten tasaamiseksi. Rajaukset ovat voimassa 18.3.–13.4.2020. Kunnan verkkosivuilla näkyviä tietoja palveluista ja aukioloajoista ei päivitetä poikkeusoloja vastaaviksi. Tiedot kannattaa tarkistaa koronatiedotuksesta www.hameenkyro.fi.

 • Aurinkorinne, Pähkinäpolun ja Tuulensuun päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta, kehitysvammaisten työtoiminta ja kierrätyskeskus ovat suljettuina.
 • Kaikki vierailut terveyskeskuksen vuodeosastoilla (sisältää myös dialyysin) ja vanhusten sekä muiden riskiryhmien (kehitysvammaiset) asumispalveluyksiköissä (myös Veteraanitalo) on kielletty pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden potilaiden infektio-oireettomat läheiset ja saattohoidossa olevien läheiset.
 • Perusopetuksen 4.–9. -luokkien ja lukion lähiopetus on lopetettu ja siirrytty etäopetukseen ja sitä vastaaviin opetusmenetelmiin. Lähiopetus esiopetuksen ja 1.–3. -luokkien oppilaille on mahdollista huoltajien niin halutessa.
 • Kansalaisopiston, kirjaston ja liikuntapalvelujen tilat sekä muut harrastustilat on suljettu.
 • Kuntalaisille annetaan vakava suositus pidättäytyä kaikista matkoista Uudenmaan maakunnan alueelle. Vakava suositus koskee myös kaikkia kunnan työntekijöitä.
 • Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kunnalliset luottamushenkilöt.

Muutoksia Hämeenkyrön kunnan palveluihin 18.3.–13.4.2020

Kunnan verkkosivuilla näkyviä tietoja palveluista ja aukioloajoista ei päivitetä poikkeusolojen aikana. Tiedot kannattaa tarkistaa koronatiedotuksesta https://www.hameenkyro.fi.

 • Kaikissa kunnan palveluissa hyödynnetään puhelin- ja etäpalveluita mahdollisuuksien mukaan. Sosiaalityön palveluissa asioidaan ajanvarauksella.
 • Apua tarvitseville on koottu lista puhelinnumeroita kunnan nettisivulle www.hameenkyro.fi --> koronavirus --> yhteystiedot.
 • Terveydenhuolto ohjeistaa potilaita ensisijaisesti etäyhteydenottoon ennen palveluihin hakeutumista (puhelin, sähköinen hoidontarpeen arvio).
 • Yli 70-vuotiaille on tarjolla yleistä neuvontaa ja ohjausta puhelimitse p. 044 486 0037 ma–pe klo 8–15.
 • Yli 70-vuotiaille tai muuten koronaviruksen riskiryhmään kuuluville oireettomille kuntalaisille on tarjolla kauppa- ja asiointiapua, palvelun tarjoavat vapaaehtoiset toimijat. Palvelun voi tilata Rönsyn avunvälityksestä p. 050 576 2552 ma–to klo 9–11.
 • Työllisyyspalveluiden palveluohjaus, työkykyneuvonta ja etsivä nuorisotyö toimivat pääasiallisesti puheluin, viestein ja somessa. Starttivalmentajat tavoitat puhelimitse, somessa ja verkossa.
 • Nuorisopalvelut toimivat somessa ja verkkopalveluina.
 • Kirjastossa palvellaan puhelimitse klo 9–12. Eräpäiviä on siirretty eteenpäin. Palautusluukkuun voi palauttaa kirjoja. Verkkokirjaston palvelut ovat käytettävissä.
 • Asiointipisteellä (Kunnantalo, Härkikuja 7) on käytössä kaksi tietokonetta niitä kuntalaisia varten, joilla ei ole kotona tietokonetta ja tarvitsevat konetta välttämättömiin asiointeihin.
 • Palveluliikenne jatkuu tavalliseen tapaan.
 • Hämeenkyrön yrityspalvelujen ja Pirkanmaan yrittäjien sivuilla on ajankohtaista tietoa yrittäjille tilanteesta ja tukimahdollisuuksista.
 • Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset on keskitetty väestön terveyden ja turvallisuuden kannalta keskeisiin kohteisiin.
 • Eläinlääkintähuollossa painotetaan kiireellisiä tuotantoeläin- ja eläinsuojelutapauksia. Palvelut tuottaa ja tiedotuksen hoitaa Pirteva www.pirkkala.fi/pirteva/.
 • Rakennusvalvonnan lupa-asioita käsitellään normaalisti Lupapiste.fi-palvelujen kautta. Tarkemmat ohjeet rakennusvalvonnan nettisivulta www.hameenkyro.fi.
 • Jäteasemat ja jätekeskukset palvelevat normaalisti. Palvelut tuottaa ja tiedotuksen hoitaa Pirkanmaan Jätehuolto www.pjhoy.fi.

Infektiotiedote

Uusi tiedote julkaistaan viikottain Terveyspalveluiden pääsivulle, katso tästä lisätietoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa ja päivittää koronaviruksen tilannekuvaa Suomessa ja maailmalla ja antaa toimintaohjeita.
THL:n koronavirusohjeet

https://www.tays.fi/korona

Aiemmin julkaistut tiedotteet

Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 25.3.2020 klo 16.30

Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 24.3.2020 klo 16.00

Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 23.3.2020 klo 16.30

Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 21.3.2020 klo 17.00.pdf

Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 20.3.2020 klo 16.30

Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 18.3.2020 klo 16.30

Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 17.3.2020 klo 18
​Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 17.3.2020 klo 11.30
Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 16.3.2020 klo 18.30
Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 15.3.2020 klo 19
Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 15.3.2020 klo 12.30
Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 14.3.2020 klo 13
Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 14.3.2020 klo 10
Hämeenkyrön kunnan tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä 13.3.2020 klo 18
Influenssatilanteen ja Korona-virustilanteen yleistiedote Hämeenkyrössä 12.3.2020

Tiedostot