Koronavirus

Hämeenkyrön kunnan koronatiedote 27.1.2021

Koronavirusnäytteen ajanvaraus puh. 041 730 5742 (virka-aikana ja Hämeenkyrön päivystysaikana).  

Koronaneuvontapuhelin aikuiset puh. 044 486 0581 (virka-aikana ja Hämeenkyrön päivystysaikana).

Voimassa olevat paikalliset suositukset ja rajoitukset Hämeenkyrössä

Hämeenkyrössä noudatetaan pandemiaohjausryhmän suositusten lisäksi seuraavia ohjeita:

 • Alle 20-vuotiaiden enintään kymmenen henkilön harrastusryhmien toiminta on sallittua kunnan sisätiloissa. Lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutapahtumat ovat kielletty kunnan sisäliikuntatiloissa.
 • Muutoin kunnan sisäliikuntatilat ja kuntosalit on edelleen suljettu toistaiseksi.
 • Yksityisiä sisäliikuntapaikkoja suositellaan suljettaviksi.
 • Kaikissa yleisö- ja yksityistilaisuuksissa noudatetaan korkeintaan 10 hengen rajaa.
 • Nuorisotilat ovat suljettuina ja nuorisopalveluja jatketaan verkossa. 10 hengen ohjatut harrastukset ovat niissä sallittuja.
 • Kirjastossa tarjotaan vain rajattua palvelua. Suositellaan korkeintaan 15 minuutin käyntejä, lähinnä aineiston lainausta ja palautusta varten. Kirjastossa noudatetaan 10 hengen kokoontumisrajoitusta.
 • Ulkoleikkikentillä suositellaan aikuisten käyttävän maskeja, jos kyseisellä leikkikentällä on muitakin perheitä.
 • Kansalaisopiston lähiopetus on tauolla ainakin 8.2.2021 asti. Osa kursseista on siirtynyt etäopetukseen, mistä opiskelijoille on ilmoitettu erikseen. Lasten ja nuorten taiteen perusopetusryhmissä annetaan lähiopetusta kuvataiteessa ja teatteritaiteessa 25.1.2021 alkaen.
 • Yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen kaiken ikäisiltä on kielletty ulkona ja sisätiloissa.
 • Orkesteritoiminta sisätiloissa on kielletty kaiken ikäisiltä liittyen puhallinsoitonkokoonpanoihin. Muu alle 20-vuotiaiden harrastesoittaminen on sallittu sisätiloissa huomioiden korkeintaan 10 hengen osallistujamäärä, maskien käyttövelvoite ja turvavälien (yli 2 metriä) pitäminen.
 • Kirkollisissa toimituksissa (kasteet, hautajaiset, vihkimiset) laulu on mahdollista silloin, kun osallistujamäärä on korkeintaan 10 henkilöä, maskit ovat käytössä ja turvavälisuositukset (yli 2 metriä) toteutuvat.
 • Lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutapahtumat kuntien sisäliikuntatiloissa (ml. jäähallit) on toistaiseksi kielletty, ellei kyse ole ammattilaisurheilusta.
 • Tarpeetonta matkustamista suositellaan vältettäväksi erityisesti leviämisvaiheen alueisiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rajoituksen mukaisesti kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään 8.2.2021 asti. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Hämeenkyrön kunta toivoo väestöltä, työntekijöiltä ja tilaisuuksien järjestäjiltä oma-aloitteista vastuullisuutta koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisyyn liittyen, koska koronavirusepidemia on selvästi etenemässä Pirkanmaalla. Turvallisuusohjeiden noudattaminen on tällä hetkellä erittäin tärkeää. Jokaisen tulee vastat omalta kohdaltaan turvavälien noudattamisesta, hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu) ja maskin käytöstä tarvittaessa. Lievissäkin infektio-oireissa on aiheellista välttää työssäkäyntiä, julkisilla paikoilla (myös kaupat) asiointia ja joukkoliikenteen käyttöä ennen koronaviruksen poissulkemista koronavirusnäytetestauksella.

Kunta antaa ulkoisia ja sisäisiä toimintaohjeita ja toteuttaa paikallisia toimenpiteitä koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Paikallisesti tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä on oikeus antaa sairaanhoitopiirin tai sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia tiukempia rajoitteita.

Kasvomaskit:

Hämeenkyrön kunta ottaa kasvomaskit käyttöön laajasti henkilökunnallaan, myös varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa

Kunta jakaa maskeja vähävaraisille muun muassa kirjastossa ja kunnan asiointipisteessä.

Näin käytät maskia oikein

Tutustu THL:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maskisuosituksiin

  Infektiotiedote

  Viimeisin infektiotiedote on julkaistu 25.11.2020.

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa ja päivittää koronaviruksen tilannekuvaa Suomessa ja maailmalla ja antaa toimintaohjeita.

  THL:n koronavirusohjeet

  https://www.tays.fi/korona

  Lapset ja nuoret

  • Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää, johtuvatko ne koronainfektiosta.
  • Kouluikäiset sairastavat vähemmän kuin pienemmät lapset, ja koronavirusinfektion todennäköisyys on heillä siksi suurempi. Koronatesti on aina aiheellinen, jos kouluikäisellä lapsella tai nuorella on koronavirukseen sopivia oireita.
  • Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä, mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole. ( Lähde THL.fi)
  • Koulun ja varhaiskasvatuksen asiakkaita tiedotetaan myös Päikyn ja Wilman kautta
  • Päiväkotien tiloihin ei oteta vierailijoita ja huoltajien kulkua sisätiloissa vältetään
  • Koulut jatkavat lähiopetuksessa, mutta valmiutta siirtyä tarpeen vaatiessa etäopetukseen on nostettu.
  • Koulujen tiloihin ei oteta ulkopuolisia vierailijoita
  • Kirjastossa tarjotaan vain rajattua palvelua. Suositellaan korkeintaan 15 minuutin käyntejä, lähinnä aineiston lainausta ja palautusta varten. Nuorisotilat suljetaan ja nuorisopalveluja jatketaan verkossa. Turvallisuus- ja hygieniasääntöjen noudattaminen tärkeää (turvavälit, käsihygienia)
  • Harrastuspaikoille saa kuitenkin tulla vain terveenä ja niissä tulee noudattaa turvallisuus- ja hygieniaohjeita
  • Maskit on käytössä peruskouluissa 6.-9.-luokkalaisilla, myös koulukyytien ajan.
  • Pirkanmaan koronanyrkin tiedotteen mukaisesti abiturienteille suositellaan omaehtoista karanteenia kaksi viikkoa ennen ensimmäistä ylioppilaskirjoituspäivää ja kirjoitusten ajan.

  Ikäihmiset ja riskiryhmiin kuuluvat

  Kotihoito

  • Kotihoidon osalta jatkuu edelleen suositus välttää fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan (riskiryhmät). Kotihoito tekee yksilöllistä arvioita palveluiden käytön tarpeesta

  Ikäihmisten ja vammaisten asumispalvelut:

  • Omaisten vierailut mahdollistetaan tarvittaessa sopimalla ne puhelimitse etukäteen

  • Vierailijoiden on oltava terveitä ja oireettomia

  • Vierailijoiden määrä rajataan 1-2 henkilöön kerrallaan

  • Ennen vierailua on pestävä ja desinfioitava kädetVierailu toteutetaan erillisessä tapaamistilassa tai asukkaan huoneessa

  • Ulkoilu on aina hyvä vaihtoehto Läheinen ei turhaan liiku tai oleskele yksikön muissa tiloissa

  • Vieraiden on pysyteltävä vähintään 2m etäisyydellä asukkaista ja henkilökunnasta

  • Asukkaaseen koskeminen on sallittua, jos asukas sen hyväksyy, kunhan kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen koskettamisen

  • Läheinen käyttää tapaamisen ajan ammattilaistason (tyyppi II) kirurgista suu-nenäsuojusta ja huolehtii käsihygieniasta

  • Toimintayksikön johtaja on viime kädessä vastuussa vierailujen turvallisesta toteuttamisesta. Vierailijoilta tämä edellyttää näiden ohjeiden noudattamista

  • Videopuheluita ja kuvia hyödynnetään edelleen yhteydenpidossa

  Terveyskeskuksen osastot:

  • 5.10.2020 alkaen Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskuksessa on vierailijat ohjeistettu käyttämään kirurgista suu-nenäsuojusta koko vierailuna ajan
  • vierailijoiden pitää olla täysin terveitä, ei lieviäkään hengitystieoireita
  • vierailijat ovat ennen potilashuoneeseen menoa yhteydessä henkilökuntaan, joka antaa kirurgisen suu-nenäsuojuksen, jos omaisella ei sellaista ole jo mukana
  • Samalla hoitaja ohjaa käsidesinfektioaineen käytön ja kertaa turvavälisuosituksen
  • vierailut tapahtuvat potilashuoneissa 2 vierailijaa kerrallaan ½ tunnin ajan
  • vierailijat riisuvat suojamaskin osaston ovella olevaan roska-astiaan ja desinfioivat kätensä sen jälkeen
  • saattohoitopotilaille ja kriittisesti sairaille potilaille osastoilla on oma ohjeistus

  Vammaispalvelut:

  • Omaisten vierailut sovitaan henkilökunnan kanssa puhelimitse etukäteen
  • Omaiset voivat sopia henkilökunnan kanssa myös videopuheluista.

  Harrastukset, tapahtumat ja yhdistykset

  Maskeja suositellaan käytettäväksi julkisissa tiloissa ja kokoontumisissa aina silloin, kun turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa

  Yleisötilaisuudet:

  Ennen 25.11.2020 kunnan tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä hyväksytetyt ja edelleen voimassa olevat tilaisuudet ja tapahtumat voidaan järjestää, ellei tartuntataudeista vastaava lääkäri ole erikseen arvioinut tilaisuutta koskevaa tartuntatautien leviämisen riksiä toisin ja ollut yhteydessä tilaisuuden järjestäjään.

  Tapahtumien järjestäminen

  Pirkanmaalla suositellaan, että nyt harkitaan yksityistilaisuuksien (kuten häiden, syntymäpäivien, hautajaisten, valmistujaisten tai illanistujaisten) järjestäminen tarkoin. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä, onko tapaamiset tarpeellisia. Jos tapaamisia järjestetään, on ratkaistava, miten se tehdään turvallisesti. Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

  Koulujen joulujuhlia suositellaan järjestettäväksi ulkona tai luokittain. THL suosittelee, että pikkujouluja vietetään korkeintaan kymmenen henkilön ryhmissä. Joulunajan muutkin tapahtumat kannattaa pitää ensisijaisesti ulkona turvavälit ja maskit huomioiden.

  Tapahtumien järjestämisessä on huomioitava, että Pirkanmaa kuuluu epidemian kiihtymisalueeseen. Nykyisessä tilanteessa suositellaan arvioitavan tapahtuman järjestämisen tarpeellisuutta. Tartuntatautien leviämisen ehkäisyn näkökulmasta Hämeenkyrössä suhtaudutaan kriittisesti kaikkiin kunnan alueella järjestettäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin 8.2.2021 asti. Tällä tavoitellaan väestön sairastumisriskin pienentymistä ja sosiaali- ja terveyspalveluiden resurssien turvaamista paikallisten palveluiden ylläpitämiseksi myös joulunpyhinä ja välipäivinä sekä vuodenvaihteessa.

  • Kaikissa yleisö- ja yksityistilaisuuksissa noudatetaan korkeintaan 10 hengen rajaa

  • Hygieniaohjeet sisältyvät kaikkiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin: maskit, turvavälit, käsihygienia, terveenä osallistumisen periaate

  Hämeenkyrössä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin tarvitaan lupa ja turvallisuus- ja hygieniasuunnitelman hyväksyntä kunnan tartuntatautilääkäriltä. Jos tapahtuma edellyttää lupaa poliisilta, tartuntatautien leviämisen ehkäisyyn liittyvä turvallisuussuunnitelma lähetetään erillisenä liitteenä

  • Jos kyse on pienemmästä kokoontumisesta, vapaamuotoinen lupapyyntö sähköpostilla riittää
  • Lupahakemus lähetetään ajoissa, vähintään yksi viikko ennen tapahtumaa ylilääkäri Tuomas Parmaselle
  • Suunnitelman hyväksyttämisestä ja toteuttamisesta vastaa tapahtuman järjestäjä, vaikka tilaisuus olisi esimerkiksi kunnan tiloissa

  Lupapyynnössä eli suunnitelmassa tulee esittää ja sitoutua seuraaviin pääkohtiin:

  • Tilaisuuteen osallistuvista vapaaehtoisuuteen perustuva nimilista (nimi, kotikunta ja puhelinnumero)
  • Tapahtuman kuvaus + osallistujamäärä + ajankohta
  • 1-2 metrin turvavälien toteutus ja periaatteet (myös valvonta eri tilanteissa)
  • Käsihygienia (käsidesit, mahdollisuus pestä kädet juoksevalla vedellä)
  • Ruokailuhygienia (jonotus, ruokien tarjoilu jne.)
  • Miten ilmoitetaan osallistujille, että infektio-oireisina ei saa tilaisuuteen osallistua (kirjallinen ilmoitus aina ja myös paikalle tultaessa oltava näkyvissä)?
  • Jos käytetään mikrofonia eri puhujien välillä, miten puhdistetaan jne.
  • Järjestäjän tulisi suosittaa maskien käyttöä (Koronavirusepidemian kiihtymisvaihe)
  • Jos tilaisuudessa jaetaan käyttöön maskeja tai hanskoja, niin esitys tästä (tilaisuuden järjestäjän suositus)
  • Miten tilojen siivous on järjestetty tilaisuuden päätteeksi?


  Pirkanmaan tilannetiedotteita

  https://www.tays.fi/korona

  Maskisuositus, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin linjausten mukaisesti

  • Julkisessa liikenteessa ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
  • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
  • Peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat)
  • Toisen asteen oppilaitoksissa
  • Yliopistossa ja korkeakouluissa
  • Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa
  • Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi
   • Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet
   • Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilutapahtumat
   • Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
   • Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana
   • Museot, kirjastot, galleriat
   • Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. asioimistilat
   • Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot
   • Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat tilaisuudet
   • Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
   • Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä, kuten suuret ulkoilmakonsertit, festarit ym.


  Valtakunnalliset tietolähteet

  Tutustu THL:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maskisuosituksiin

  THL:n koronavirusohjeet

  Tiedostot