Kadonneen helmen metsästys -hanke

Kadonneen helmen metsästys -hanke on Hämeenkyrön kunnan käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on parantaa erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun suojelun tasoa. Hankkeen kesto on 1.6.-31.12.2018, ja sitä rahoittaa EKOenergian Ympäristörahasto (1.7. alkaen Virtavesirahasto).

Hankkeessa kartoitetaan raakun mahdollisia viimeisiä jäljellä olevia populaatioita Hämeenkyrössä. Hankkeen konkreettinen tuotos on paikkatietojärjestelmään ja avoimiin aineistoihin pohjautuva menetelmä, jolla potentiaalisia raakkujokia ja -puroja voidaan kartoittaa.

Asiantuntijat arvioivat, että raakkua todennäköisesti esiintyy vielä latvavesistöissä, jotka ovat säästyneet suurelta ihmisvaikutukselta. Nämä raakut olisi nyt tarkoitus löytää, jotta ne voidaan suojella. Hankkeella luodaan pohjaa tuleville kunnostuksille ja lisätään tietoutta siitä, minne virtavesikunnostukset, jokihelmisimpukan ja taimenen istutukset sekä suojelutoimet olisi priorisoitava.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Sabrina Nykänen
Hankekoordinaattori
Kadonneen helmen metsästys
Hämeenkyrön kunta

Hankkeen etenemistä voi seurata:
- kunnan Facebook-sivujen kautta: https://www.facebook.com/hameenkyro/
- hankkeen Instagramissa: https://www.instagram.com/kadonneenhelmenmetsastys/

EKOenergian Ympäristörahasto (1.7.2018 alkaen Virtavesirahasto) auttaa virtavesiä. Rahaston hankkeilla vähennetään, korjataan tai kompensoidaan vesivoiman ympäristöhaittoja. Varat kertyvät EKOenergiamerkitystä vesivoimasähköstä, jonka myynnistä tuloutuu rahastoon 0,10 euroa megawattituntia kohden.

EKOenergia: http://www.ekoenergy.org/fi/