Hämeenkyrön ilmastonmuutostavoitteet

Valtuusto on 13.3.2017 päättänyt, että Hämeenkyrön kunta liittyy Hinku-foorumiin eli hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen. Samalla Hämeenkyrö on sitoutunut Hinku-tavoitteisiin eli vähentämään kasvihuonepäästöjään vuodesta 2007 alkaen 80 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta eli ilmakehän lämpenemistä.

Tällainen on Hinku-foorumi: www.hinku-foorumi.fi/fi-FI

Jo aiemmin Hämeenkyrön kunta on pystynyt vähentämään hiilidioksidipäästöjä 19 % vuodesta 2007 alkaen (Syke). Vuonna 2014 Hämeenkyrön kokonaispäästöt olivat vertailun keskiarvotasoa 30 % alemmalla tasolla (CO2-raportti). Tarkemmat tulokset alla olevissa kohdissa:

Energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa Hämeenkyrö on edistänyt mm. Monitoimikeskus Sillassa ja Mahnalan Ympäristökoulussa, joka on hyväksytty myös Vihreän rahoituksen kohteeksi.

Tässä 8 minuutin pituisessa videossa kunnanjohtaja Antero Alenius kertoo miksi ilmastotavoitteet ovat tärkeitä Hämeenkyrölle:

https://youtu.be/AxEQIqLgOTI

Ilmastonmuutoksen torjuntaan ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on paljon keinoja, joita kunta, asukkaat ja yritykset voivat toteuttaa. Energiansäästö ja vaihtoehtoiset lämmitysmuodot, uusiutuvat polttoaineet, kevyt liikenne, joukkoliikenne, jätteiden lajittelu ovat esimerkkejä arkisista mahdollisuuksista.

Lisätietoja voi kysyä Hämeenkyrön Hinku-työryhmältä, johon kuuluvat:

Antero Alenius, puheenjohtaja, kunnanjohtaja

Tekninen johtaja Satu hyötylä

Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma

Kiinteistöpäällikkö Taro Malinen

Kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen

Toimitusjohtaja Markus Pikka