Työvalmennus Pyörre

Hämeenkyrön työpaja järjestää työtoimintaa osatyökykyisille ja aikuisille kehitysvammaisille. Työpajalla tehdään esimerkiksi pakkaus- ja kokoonpanotehtäviä. Lisäksi järjestetään osallisuutta tukevaa ja työelämävalmiuksia vahvistavaa ryhmätoimintaa.

Hakeutuminen Pyörteeseen tapahtuu ottamalla yhteyttä vammaispalveluiden palveluohjaajaan puh. 050 373 0413.

Työpajalla ohjataan ja valmennetaan sijoittumista avotyötoimintaan sekä tuettuun työhön.

Avotyötoimintaa järjestetään työpajan ulkopuolella kunnan muissa yksiköissä tai yrityksissä, jolloin sopijapuolina ovat työpaja ja avotyötoimintapaikan tarjoaja. Avotyöntekijä on työtoiminnan asiakas. Kyseessä ei ole työsuhde. Avotyötoiminta on työharjoittelua, jonka tulisi johtaa palkkatyöhön. Avotyötoiminnasta maksetaan työosuusrahaa.

Tuettu työ on työhönvalmentajan tukemaa työsuhteista palkkatyötä. Työhönvalmentaja on tukena työllistymisen kaikissa vaiheissa. Tuetun työn ohjaus on maksutonta työllistyjille ja työnantajalle. Työn tekeminen perustuu työsuhteeseen, jossa sopijaosapuolina ovat työnantaja ja työntekijä. Työllistymiset ja palkkatuki räätälöidään aina tapauskohtaisesti.