Kehitysvammaisten työtoiminta

Hämeenkyrön Työpaja järjestää työtoimintaa aikuisille kehitysvammaisille. Työpajalla tehdään yrityksille erilaisia alihankintatöitä, esimerkiksi pakkaus- ja kokoonpanotehtäviä. Lisäksi järjestetään osallisuutta tukevaa ja työelämävalmiuksia vahvistavaa ryhmätoimintaa.

Hakeutuminen kehitysvammaisten työtoimintaan tapahtuu ottamalla yhteyttä vammaispalveluiden palveluohjaajaan puh. 050 373 0413

Työpajalla ohjataan ja valmennetaan sijoittumista avotyötoimintaan sekä tuettuun työhön.

Avotyötoimintaa järjestetään työpajan ulkopuolella kunnan muissa yksiköissä tai yrityksissä. Avotyön sopijapuolina ovat työpaja ja avotyötoimintapaikan tarjoaja. Avotyöntekijä on työtoiminnan asiakas. Kyseessä ei ole työsuhde. Avotyötoiminnasta maksetaan työosuusrahaa.

Tuettu työ on ohjaajan tukemaa työsuhteista palkkatyötä. Ohjaaja on tukena työllistymisen kaikissa vaiheissa. Tuetun työn ohjaus on maksutonta työllistyjille ja työnantajalle. Työn tekeminen perustuu työsuhteeseen, jossa sopijaosapuolina ovat työnantaja ja työntekijä. Työllistymiset ja palkkatuki räätälöidään aina tapauskohtaisesti.