Kuntouttava työtoiminta

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan v. 2001. Kuntien on lain mukaan järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttöminä olleille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Laki velvoittaa kunnat ja työ- ja elinkeinotoimistot järjestämään yhteistyössä kullekin asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden.

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa pitkään työttöminä olleiden elämänhallintakykyä ja mahdollisuuksia työllistyä sekä osallistua TE - toimiston aktiivitoimiin ja sijoittua niiden kautta avoimille työmarkkinoille.

Tavoitteet pyritään asettamaan realististiksi asiakkaan lähtötilanteen mukaan. Työvalmentaja ja valmentautuja arvioivat edistymistä. Arviointien pohjalta laaditaan jatkosuunnitelma.

Kunta joko järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse tai sopii sen järjestämisestä toisen palveluntuottajan kuten esimerkiksi yhdistyksen kanssa.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää 3-24 kuukaudeksi. Toiminta on joustavaa; sitä voi olla 1-4 päivänä viikossa ja 4-8 tuntia päivässä, sopimuksen mukaan.

Valmentautujalle maksetaan työmarkkinatukea tai toimeentulotukea sekä 9 euroa/osallistumispäivä ylläpitokorvausta tai toimintarahaa. Lisäksi hänellä on mahdollisuus saada korvauksia matkakuluista.

Hämeenkyrön kunnassa kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Työllisyyspalveluissa ja muissa Hämeenkyrön kunnan yksiköissä, esim. teknisillä palveluilla, kouluilla, päiväkodeissa, terveyskeskuksessa ja kunnantalolla.

Lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta antaa Hämeenkyrön kunnan Työllisyyspalveluista Siru Saarijärvi ja Sami Tunturi .