Kasvatus ja opetus

Hallintosääntö

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta huolehtii seuraavien palvelujen järjestämisestä tai tuottamisesta, johtamisesta, laadun kehittämisestä, sisäisestä valvonnasta, riskien hallinnasta, valmiussuunnittelusta ja jatkuvasta valmiustoimintakyvystä

* varhaiskasvatus/päivähoito
* esiopetus
* perusopetus
* lukiokoulutus
* muu 2. asteen koulutus
* kansalaisopisto
* taiteen perusopetus
* musiikkioppilaitokset
* muu koulutustoiminta
* kirjasto
* nuoriso
* liikunta
* kulttuuri

Sivistyslautakunnassa on yhdeksän (9) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus 15 vuotta täyttäneellä nuorisovaltuuston nimeämällä edustajalla.

Sivistyspalvelujen operatiivista toimintaa johtaa sivistyslautakunnan alaisena sivistysjohtaja.

Jäsen

Varajäsen

Kauko Autio, pj

Jarkko Härkki

Pasi Eloranta, varapuheenj.

Antti Yli-Perttala

Jouni Laaksonen

Mari Karvinen

Hannele Nordfors

Teija Halkola

Mirja Kannisto

Tarja Hätönen

Sirpa Tuohela

Jani Perkonmäki

Jouni Lampinen

Jari Suhonen

Raija Westergård

Ville-Veikko Ponkiniemi

Harri Mäkelä

Harri Haraholma

Sivistyslautakunnan pöytäkirjat löytyvät tästä.

PALVELUJOHTAJA

sivistysjohtaja Kati Halonen

Vastuualueiden esimiehet

* Hallinto- ja toimistopalvelut

va hallintopäällikkö Liisa Neronen

* Varhaiskasvatus / päivähoito

varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

* Heinijärven koulu

rehtori Riikka Sirkka

* Kirkonkylän koulu

rehtori Timo Mäkelä

* Kyröskosken koulu

rehtori Ilkka Jyväsjärvi

* Mahnalan Ympäristökoulu

rehtori Annukka Alppi

* Pinsiön koulu

rehtori Teija Paldán-Piiponniemi

* Hämeenkyrön Yhteiskoulu

vs. rehtori Taina Salonen

* Lukiokoulutus

vs. rehtori Taina Salonen

* Elämänlaatupalvelut

kirjastotoimenjohtaja Liisa Neronen

Sähköposti muotoa

etunimi.sukunimi(at)hameenkyro.fi