Kasvatus ja opetus

Hallintosääntö

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta huolehtii seuraavien palvelujen järjestämisestä tai tuottamisesta, johtamisesta, laadun kehittämisestä, sisäisestä valvonnasta, riskien hallinnasta, valmiussuunnittelusta ja jatkuvasta valmiustoimintakyvystä

* varhaiskasvatus/päivähoito
* esiopetus
* perusopetus
* lukiokoulutus
* muu 2. asteen koulutus
* kansalaisopisto
* taiteen perusopetus
* musiikkioppilaitokset
* muu koulutustoiminta
* kirjasto
* nuoriso
* liikunta
* kulttuuri

Sivistyslautakunnassa on yhdeksän (9) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus 15 vuotta täyttäneellä nuorisovaltuuston nimeämällä edustajalla.

Sivistyspalvelujen operatiivista toimintaa johtaa sivistyslautakunnan alaisena sivistysjohtaja.

Jäsen

Varajäsen

Mauri Lepola, pj

Jari Takala

Pasi Eloranta, varapuheenj.

Jouni Laaksonen

Heimo Nordfors

Petri Vaunuveräjä

Heidi Schroderus

Lotta Osara

Päivi Arhenius

Marja Seulanto

Mirka Löf

Raija Westergård

Hannamaija Oinonen

Riitta Palomäki

Jouni Lampinen

Jarno Toivola

Harri Mäkelä

Timo Ponkiniemi

Sivistyslautakunnan pöytäkirjat löytyvät tästä.

PALVELUJOHTAJA

sivistysjohtaja Kimmo Levänen

Vastuualueiden esimiehet

* Hallinto- ja toimistopalvelut

ma hallintopäällikkö Liisa Neronen

* Varhaiskasvatus / päivähoito

varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

* Heinijärven koulu

rehtori Riikka Sirkka

* Kirkonkylän koulu

rehtori Timo Mäkelä

* Kyröskosken koulu

rehtori Kalle Nuoranne

* Mahnalan Ympäristökoulu

rehtori Annukka Alppi

* Hämeenkyrön Yhteiskoulu

rehtori Taina Salonen

* Lukiokoulutus

rehtori Taina Salonen

* Elämänlaatupalvelut

ma hallintopäällikkö Liisa Neronen

Sähköposti muotoa

etunimi.sukunimi(at)hameenkyro.fi